nieuws

Extra elektriciteit Randstad vergt 400 miljoen euro

bouwbreed Premium

arnhem ­ De beheerder van het hoogspanningsnet, Tennet, investeert de komende jaren 400 miljoen euro in een nieuwe hoogspanningslijn in de Randstad. Zonder de kabel kan er na 2005 een tekort aan capaciteit ontstaan met het gevaar van stroomuitval.

De vraag naar elektriciteit neemt volgens een inschatting van staatsbedrijf Tennet tussen 2005 en 2010 in de Randstad fors toe. Het aantal huishoudens nemen toe en ook het bedrijfsleven vertoont groei. Bovendien gebruikt de glastuinbouw steeds meer stroom. Extra vervoersmogelijkheden zijn nodig, omdat de elektriciteitsproductie op grote afstand van de steden plaatsvindt, bijvoorbeeld in het buitenland of in de toekomst misschien op zee.

De hoogspanningskabel loopt van de Maasvlakte naar Beverwijk. De aanleg zal tien jaar in beslag nemen. Het eerste traject, tussen de Maasvlakte en Westerlee (Zuid­Holland), moet in 2005 gereed zijn.

De nieuwe kabel moet er uiteindelijk voor zorgen dat in de Randstad een ringvormig hoogspanningsnet ontstaat. Hierdoor krijgen klanten toch stroom, ook al is er ergens een storing op het net. “Je kunt altijd op twee manieren op een plek komen. Krijgen consumenten de stroom niet linksom, dan wel rechtsom”, meldt Tennet.

De bouw gaat met veel procedures gepaard. Zo kunnen milieuorganisaties bijvoorbeeld nog bezwaren indienen. Toch verwacht Tennet geen vertraging op te lopen. “De hoogspanningskabel is hard nodig. We hebben alle procedures goed voorbereid.”

Centraal punt

Om de leveringszekerheid te verhogen, wil Tennet een landelijk transportnetwerk opbouwen. De hoogspanningsnetten zijn nu nog in handen van zes partijen. Bij stroomtekorten kan sneller worden opgetreden als vanuit een centraal punt wordt gewerkt in plaats van zes, zoals nu het geval is. De eerste stap in de oprichting van zo�n landelijk net heeft Tennet met de overname van branchegenoot TZH uit Zuid­Holland al genomen. De overname van het gehele net gaat honderden miljoenen euro�s kosten.

Reageer op dit artikel