nieuws

Binnen bij Boeren geeft beeld verdwijnende plattelandscultuur

bouwbreed Premium

den haag – Een herbestemming van een boerderij kan grote gevolgen hebben voor de architectuur, de bouwkundige constructie maar ook voor het interieur. Met het boek Binnen bij Boeren willen de samenstellers een bijdrage leveren aan het behoud van boerderijen en hun cultuurhistorische en landschappelijke waarde.

Het boek �Binnen bij Boeren. Wonen en Werken in historische boerderijen� is op initiatief van de Stichting Manifestatie Historisch Interieur 2001 verschenen. Bij herbestemming van boerderijen verdwijnen inpandig vaak veel originele kenmerken. De �gedaanteverwisseling� die de meeste boerderijen ondergaan, is een van de belangrijkste beweegredenen geweest het boek te maken. Het boek geeft dan ook het beeld van een verdwijnende plattelandscultuur. Desalniettemin, zo stellen de samenstellers van het boek, is bij herbestemming niet altijd even meedogenloos omgegaan met de originele indeling en behouden nieuwe eigenaren oude indelingen en interieuronderdelen.

�Binnen bij Boeren� is opgebouwd uit twee delen, waarbij het eerste handelt over het woongedeelte of voorhuis en het tweede deel over de bedrijfsruimten die zich in het achterhuis bevonden. De delen zijn verder uitgewerkt naar functie of gebruik zoals onder meer keukens, licht, warmte, lucht en water bij het woongedeelte, mechanisatie verlichting en ventilatie en stallen bij het werkgedeelte.

Het boek is interessant voor restauratiearchitecten en -aannemers juist omdat het inzicht verschaft in het authentieke gebruik van boerderijen. Kennis van oude �installatievoorzieningen als bijvoorbeeld ventilatierozetten, -roosters of houten deksels, putten of leidingwerk, geeft inzicht in de cultuurhistorische waarde en de noodzaak van behoud of restauratie. Die kennis draagt bovendien bij aan de verklaring van bouwsporen die bij een restauratie naar boven komen.

De samenstellers hebben bij de de selectie van de boerderijen een landelijke spreiding nagestreefd met van elke provincie minimaal twee voorbeelden, op Flevoland na dat met een enkele boerderij present is. Hierbij stonden oorspronkelijkheid en continuïteit van gebruik en bewoning bij de selectie voorop.

De samenstellers hebben het begin van de zeventiende eeuw als uitgangspunt genomen voor hun verhaal omdat rond dat tijdstip de ontwikkeling was voltooid van waaruit de boerderijtypen zijn ontstaan die we nu in Nederland kennen.

Het boek is uitgegeven bij Waanders Uitgevers Zwolle en verschijnt in samenwerking met Stichting Manifestatie Historisch Interieur, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Instituut Collectie Nederland en Stichting Historisch Boerderijonderzoek. �Binnen bij Boeren� is een gebonden uitgave, telt 238 pagina�s en is rijkelijk voorzien van kleurenfoto�s.

ISBN: 904008853.

Prijs: 34,90 euro.

Reageer op dit artikel