nieuws

Akkoorden over natuur vertonen scheurtjes

bouwbreed

muiden – Ministers Peijs (verkeer) en Brinkhorst (economische zaken) dreigen af te wijken van de afspraken die over natuurbescherming zijn gemaakt. Dat stelt de nieuwe directeur van Natuurmonumenten, J. de Graef.

De Graef constateerde afgelopen week in Muiden �scheurtjes� in de akkoorden die zijn gesloten over de uitbreiding van de Tweede Maasvlakte, de verlenging van de A4 door Midden-Delfland en de verbinding tussen de A6 en de A9 bij het Naardermeer.

Het verbeteren van de infrastructuur wordt ter hand genomen, terwijl de verbetering van de leefbaarheid en bescherming van de natuur niet gelijktijdig wordt aangepakt. Zo is afgesproken dat de Tweede Maasvlakte er mag komen als Rotterdam en omgeving 750 hectare natuurgebied terugkrijgt.

De Graef zei te vrezen dat Peijs en Brinkhorst het geld voor die “natuurverplichtingen” niet op tafel kunnen leggen. “Door af te wijken van de afspraken ondergraven ze het draagvlak”, aldus De Graef. Dat leidt volgens hem tot langer overleg en meer kosten.

Groene Hart

Natuurmonumenten vindt dat snel duidelijkheid moet komen over de toekomst van het Groene Hart, door De Graef aangeduid als een uniek veenweidegebieden. Er moeten keuzes worden gemaakt waar plaats is voor de melkveehouderij en waar voor natuur en recreatie. “Anders verrommelt het landschap”, aldus de directeur die per 1 oktober is aangetreden.

Onder leiding van De Graef, een landbouwkundig ingenieur die werkte bij Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, VNO/ NCW en die ook nog dijkgraaf was, zal Natuurmonumenten (bijna 1 miljoen leden) zich niet aan grote koerswijzigingen wagen. “We blijven takje voor takje aan een mooi nestje bouwen.” Natuurmonumenten blijft doorpolderen, een onvermijdelijkheid in Nederland, aldus De Graef. De organisatie grijpt niet snel naar het actiewapen. Op het Malieveld zal Natuurmonumenten zich dan ook niet laten zien. (anp)

Reageer op dit artikel