nieuws

Twijfel over nieuwe Wet ruimtelijke ordening

bouwbreed

In een hoorzitting over de vernieuwde wet met belangenorganisaties, bestuurders en wetenschappers stemden diverse kamerleden voor handhaving van de oude regels met enkele aanpassingen. PvdA�er Duivesteijn vroeg zich af of de Wet op de ruimtelijke ordening wel recht doet aan de positie als hart van de ruimtelijke ordening van Nederland. Hij vreest voor grensconflicten tussen […]

In een hoorzitting over de vernieuwde wet met belangenorganisaties, bestuurders en wetenschappers stemden diverse kamerleden voor handhaving van de oude regels met enkele aanpassingen. PvdA�er Duivesteijn vroeg zich af of de Wet op de ruimtelijke ordening wel recht doet aan de positie als hart van de ruimtelijke ordening van Nederland. Hij vreest voor grensconflicten tussen Rijk, provincies en gemeenten. Zij maken allemaal plannen volgens de nieuwe regels.

Snijder (VVD) vindt dat nu te veel aanvullingen nodig zijn op de herziene wet en wil ook terug naar de oude. Zij worstelt alleen nog met de toekomst van artikel 19. De uitzonderingsregel is volgens de minister overbodig met een snellere bestemmingsplanprocedure.

L. Brinkman van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf en J. Fokkema van Neprom dringen bij de Kamer aan op het beter regelen van planschade in de nieuwe wet.

Reageer op dit artikel