nieuws

Tunnelonderhoud in prestatiecontract

bouwbreed Premium

gouda ­ Het elektrotechnische en mechanische onderhoud van verkeerstunnels in de regio Rotterdam heeft Rijkswaterstaat gegund op basis van een prestatiecontract. Het is het eerste grootschalige prestatiegerichte contract voor het onderhoud van infrastructurele voorzieningen. Deze contractvorm wijkt af van de traditionele aanpak waarbij in bestekken alles tot op componentenniveau is voorgeschreven. De prestatiegedreven onderhoudsaannemer heeft meer de gelegenheid innovaties toe te passen die het onderhoud optimaliseren.

Het onderhoud van de tunnels in de provincie Zuid­Holland is tot nu toe gebaseerd op een onderhoudsconcept dat al sinds jaar en dag meegaat. Dat concept is inmiddels wel bewezen. Het doet volgens ing. W. Seinen, sinds 1 januari dit jaar teamleider afdeling staal­ en werktuigbouw bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat, echter geen recht aan nieuwe methoden en technieken die de onderhoudsaannemers kunnen bieden. De Bouwdienst adviseert de regionale directies van Rijkswaterstaat bij het uitbesteden van werk, zo ook de directie Zuid­Holland op gebied van tunnelonderhoud. Seinen heeft vastgesteld dat het logistieke aspect van het onderhoud van de tunnels werd onderschat. “Als je twee avonden uittrekt om naar hulpposten voor brandblussystemen te kijken en alleen daarvoor een tunnelbuis afsluit, is dat niet in het belang van de tunnelgebruiker”, laat Seinen weten.

Door te streven naar schaalvergroting in de omvang van het werk, zou een aannemer zijn mensen wellicht optimaler kunnen inzetten. Voordeel daarvan zou moeten zijn dat het onderhoud met minder afsluitingen zou zijn te doen. De Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft zich in beginsel alleen uitgesproken over de technische beoordeling van het werk, of er door de schaalvergroting besparingen mogelijk zijn, moet nog blijken.

Kwaliteitsniveau

Begin vorig jaar is de prestatiegerichte aanpak voor het onderhoud van de tunnels rond Rotterdam aan de markt kenbaar gemaakt. Daarin wordt niet zoals bij de traditionele bestekken op componentenniveau vastgelegd welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Bij een prestatiecontract wordt vastgelegd welk kwaliteitsniveau van het onderhoudswerk moet worden gehaald. Negentien bedrijven vroegen de selectieleidraad aan voor de openbare aanbesteding met voorafgaande selectie volgens de Europese regels. Tien daarvan hebben zich als gegadigde aangemeld. Drie werden afgewezen. De overige zeven is gevraagd een beknopt kwaliteitshandboek in te dienen. Daarin zet een aannemer uiteen welk concept hij hanteert om te voldoen aan de prestatie­eisen van het bestek. Vijf van de zeven hebben een inschrijving mogen doen. Bij de beoordeling heeft de prijs voor 80 procent meegeteld en het voorgestelde plan van aanpak voor 20 procent. GTI Infra bleek de �economisch meest voordelige aanbieding� te hebben gedaan en heeft het werk gegund gekregen.

Het contract dat aanstaande maandag zal worden ondertekend, heeft een looptijd van drie jaar vanaf 1 november dit jaar. Seinen weet dat onderhoudsaannemers zijn gebaat bij continuïteit. “Maar het is het eerste prestatiecontract voor het onderhoud van de tunnels. We moeten dit zien als leermoment voor beide contractpartners. Dat pleit voor een korte contractduur en een krachtig evaluatietraject. Latere contracten kunnen dan mogelijk langer zijn”, zegt Seinen.

Als voordeel van de nieuwe aanpak ziet Seinen de mogelijkheid het onderhoud van de tunnels te koppelen aan de ontwerpuitgangspunten. Vooral van belang daarbij is de afname van de functionaliteit als de onderhoudsinspanning afzakt. Ook de koppeling van onderhoudsniveau naar veiligheid is essentieel. Basis voor het verwerven van meer inzicht over het onderhoud van tunnels zullen de rapportages zijn die GTI Infra zal verzorgen. De Bouwdienst Rijkswaterstaat zal de gegevens daaruit analyseren. Dat is nodig om een goede koppeling te kunnen maken tussen ontwerp en onderhoud.

Seinen is ervan overtuigd het prestatiecontract voor het onderhoud van de tunnels rond Rotterdam niet een eenmalig probeersel zal blijken. Hij denkt dat de overige infrastructurele projecten in Zuid­Holland ook op deze wijze zullen worden aangepakt.

Reageer op dit artikel