nieuws

Proef stille heipaal succesvol verlopen

bouwbreed

Met 79,8 decibel voldoet de grondverdringende paal aan de normen en eisen in het arbeidsconvenant zoals vorig jaar is overeengekomen. Van �t Wout is de uitvinder van de nieuwe heipaal die de eigenschappen van een gewone vibropaal combineert met een verbeterde installatiemethode om onder meer geluids­ en trillingsarm te heien en de productie en veiligheid […]

Met 79,8 decibel voldoet de grondverdringende paal aan de normen en eisen in het arbeidsconvenant zoals vorig jaar is overeengekomen.

Van �t Wout is de uitvinder van de nieuwe heipaal die de eigenschappen van een gewone vibropaal combineert met een verbeterde installatiemethode om onder meer geluids­ en trillingsarm te heien en de productie en veiligheid te vergroten.

Voordat er opdracht is verstrekt aan Van den Heuvel uit Werkendam voor de bouw is door Ingenieursbureau M.U.C. uit Terheijde de gehele GTV­paal doorgerekend, na groen licht is de opdracht verstrekt.

Kenmerkend voor de praktijkproef in Werkendam is de aanwezigheid van de betrokkenen bij het project. Zo vindt de proef met de kraan van Vrolijk Heiwerken uit Den Haag plaats op de werf van Van den Heuvel, reparatie­ en revisiebedrijf van Grondverzetmaterieel.

IDEA Heavy Equipement uit Almere leverde de constructieve doorrekening van onder andere de nieuwe makelaar en geheel nieuw ontwikkelde trekkop die J.J. van Rijn uit Vinkeveen compleet bouwde. Heitechnisch Buro BREM (HTB) uit Gouda verzorgde de geluidmeting, een van de belangrijkste onderdelen van de proef. Adviseur H. de Bruin van HTB was verrast over het behaalde geluidsniveau. “Tijdens het inheien van de stalen buis kwamen de hoogste geluidswaarden niet uit boven de pieken van 92 decibel. In vergelijking met de traditionele vibropaal is dat een stuk stiller, want bij dat systeem bereik je piekwaarden van 114 decibel. Bovendien komt het equivalent bij de GTV­paal uit op 79,8 decibel, terwijl dat bij het vibrosysteem op 85 tot 90 decibel komt.”

De Bruin heeft alle gegevens tijdens de proef wat betreft lengte van de palen, diameter, tijd, heiblok en dergelijke vastgelegd om binnenkort een complete vergelijking te kunnen maken met het vibrosysteem toegepast onder identieke omstandigheden.

De grootste wijziging bij de GTV­paal ten opzicht van de vibropaal is het heiblok dat direct onderin de buis op een kunststof slagplaat slaat. Van �t Wout: “Alle slagenergie is daardoor op de stalen paalpunt geconcentreerd. Dit is niet alleen wat het verbruikte vermogen betreft gunstig voor het heiproces zelf, maar levert bovendien de meeste geluids­ en trillingsreductie op.” Het heien op de paalpunt is ook bij andere systemen bekend zoals bij stalen buispalen. Maar bij dit systeem blijven de buispalen als casing achter in de bodem, terwijl bij de GTV­paal de stalen buis vibrerend wordt getrokken.

Net als bij de vibropaal wordt beton onder druk via een centrale transportbuis tot onder in de voorraadkamer gepompt. Echter in afwijking van de vibropaal is bij de GTV­paal de lengte van de wapening beperkt tot 6 meter.

Van �t Wout: “Indien een langere wapening is vereist kunnen we de paal wel uitvoeren met een centrale wapeningsstaaf of staalvezelbeton.” De heipalen kunnen met het nieuwe materieel een netto lengte halen van 30 meter. De makelaar heeft een totale lengte van 36 meter en is opgebouwd uit 2 delen van 15 meter en een derde deel van 6 meter.

Anders dan bij bestaande systemen is de nieuwe vibrobuis boven de trekkat voorzien van een rubber ring die als verende buffer werkt om de vibrobuis te laten vibreren en de beton hierdoor extra te verdichten. De takels zijn daarbij gemonteerd in vaste schijven in plaats van verenpakketten en dat levert volgens Van �t Wout naast een besparing op de investering, een aanzienlijke gewichtsbesparing op hetgeen voor het systeem gunstig is. De trekkop van de makelaar is door IDEA dusdanig geconstrueerd dat de installatie maar liefst 80 ton kan trekken. Van �t Wout heeft de GTV­paal ontwikkeld in samenwerking met Vrolijk Heiwerken. De laatste leverde voor de proef een kraan van 50 ton, die in de praktijk wordt vervangen voor een 80 tons kraan.

Om aan het vereiste vermogen te komen heeft Van den Heuvel tijdens de proef voor het hydraulische systeem een extra powerpack ingezet. De machine heit de stalen mantelbuis volgens verwachting binnen enkele minuten tot een diepte van 27 meter en trekt de buis na het verpompen van het beton, in nog kortere tijd weer omhoog. Van �t Wout verwacht op grond van zijn ervaring met vibrosystemen dat hij meer GTV­palen kan produceren in dezelfde tijd.

De uitvoering van de werkzaamheden is door Van �t Wout ondergebracht bij de Vibro Foundation Group in Spijkenisse. Het eerste werk is ook al binnengehaald. Over 8 weken begint BAM Nelissen Van Egteren Rotterdam met de bouw van kantoor Zuiderschans aan de Kanaalweg te Leiden. Dit project is mede tot stand gekomen in samenwerking met Senter en het programma Technologie & Samenleving en WBSO.

�De paal kan een lengte halen van

Reageer op dit artikel