nieuws

Onenigheid over sprinklerinstallatie van Betuweroute

bouwbreed Premium

den haag ­ De Tweede Kamer houdt de hand op de knip voor de risicoreservering. Minister Peijs (Verkeer) krijgt vandaag waarschijnlijk geen toestemming om 65 miljoen euro uit te geven die zij wil gebruiken voor een sprinklerinstallatie in de tunnels langs de Betuweroute.

De Tweede Kamer overlegt vandaag met de bewindsvrouw over de uitgaven uit de risicoreservering van de HSL­Zuid en Betuweroute. Waarschijnlijk komt er een motie om de uitgave voor de sprinklers tegen te houden. Het is echter niet zo dat het tegenhouden van de 65 miljoen euro automatisch inhoudt dat de risico�s van de Betuweroute en de HSL­Zuid minder geld vergen dan de nu gereserveerde 985 miljoen euro.

Peijs zei vorige week nog in de Tweede Kamer dat zij 1,4 miljard euro als uitgangspunt neemt voor de greep die zij doet uit de reservering. Dat is het bedrag waarop de Algemene Rekenkamer de uiteindelijke kosten van de risico�s heeft geschat. CDA�er en partijgenoot van de minister Van Haersma Buma maakte duidelijk dat hij de 65 miljoen euro wel als onderdeel ziet van de 985 miljoen euro.

De minister wil het geld gebruiken voor de sprinklerinstallatie die gemeenten in hun bouwvergunnnigen hebben opgenomen. Peijs geeft echter zelf ook de voorkeur aan het goedkopere alternatief, een zwaar ventilatiesysteem. Volgens haar is zo�n syteem even veilig als sproeiers, maar de burgemeesters zijn het niet met haar eens. Zij zijn kwaad over het gerezen beeld dat zij halsstarrig zijn en belastinggeld verkwisten. Na het TNO­rapport waarin staat dat een ventilatiesysteem en sprinklers beide veilig zijn, hebben de burgemeesters en het ministerie namelijk samen een tweede rapport laten maken. Daaruit bleek dat zware ventilatie wel degelijk gevaarlijk kan zijn. Volgens dit Safe­rapport bestaat er zonder sprinklers een grotere kans op een �domino­effect� tussen brandende wagons. Toch heeft Peijs haar collega�s in het kabinet geadviseerd “het verlies te nemen” en vanwege de afgegeven vergunningen toch de duurdere optie te kiezen. Zij had de Landsadvocaat reeds om advies gevraagd, maar die acht de winstkans klein in een procedure tegen de gemeenten.

Het aanvechten van de vergunningen levert volgens de bewindsvrouw minstens negen maanden vertraging op, en mogelijk zelfs van de hele Betuweroute. Bovendien kan het gebeuren dat de sprinklers later alsnog moeten worden aangebracht. Geen probleem opperde GroenLinks­kamerlid Duyvendak; de goederenspoorlijn zal niet rendabel zijn. Elke maand vertraging levert dus geld op, zei hij.

Minister Peijs had vorige week ook een �meevaller�. Zij kan 70 tot 80 miljoen besparen door een kunstwerk weg te laten, dat zij zelf een glimworm noemt. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt haar hierin.

Minder eensgezind zijn de parlementariërs over de elektrificatie. De keuze voor het beveiligingssysteem ETCS­2 en 25 kilovolt brengt een risico van 17 miljoen euro met zich mee. VVD�er Hofstra ziet het liefst eerst dieseltreinen over de route rijden, zodat de kostenpost voor elektrificatie nog even in de ijskast blijft.

De stemmingen over de vandaag in te dienen motie zijn aanstaande dinsdag.

Reageer op dit artikel