nieuws

Natuurbeschermers wantrouwen Balkenende­II

bouwbreed

den haag ­ De overheid moet haar bezuinigen op het natuurbeleid ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur zo snel mogelijk ongedaan maken. Dat vindt de Raad voor het Landelijk Gebied.

In het gisteren gepresenteerde advies �Ruimte voor de natuur� constateert de raad dat het kabinet Balkenende­II de natuurbeschermers wantrouwend heeft gemaakt. Potentiële investeerders in natuur en landschap haken af omdat geen uitzicht bestaat op continuïteit van het overheidsbeleid.

“Voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur is de inzet van alle mogelijke natuurbeheerders noodzakelijk. Naast organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn ook de boeren en de particuliere beheerders belangrijk”, stelt de raad.

Bij de toch al huiverige particuliere grondeigenaren is het wantrouwen tegenover de overheid afgelopen regeerperiode fors toegenomen. Bovendien nodigt de regelgeving bepaald niet uit om geld te steken in de natuur. De raad adviseert de bestaande subsidieregelingen sterk te vereenvoudigen. De op handen zijnde veranderingen in het landbouwbeleid van de Europese Unie geven daartoe goede aanknopingspunten. In Brussel worden plannen ontwikkeld om de rechtstreekse subsidie op landbouwproducten te vervangen door ondersteuning gericht op specifieke dienstverlening, zoals natuurbeheer.

De financiering van de Ecologische Hoofdstructuur dient volgens de raad in handen blijven van de nationale overheid, precies zoals bij het rijkswegennet. Om vaart te zetten achter de natuurontwikkeling zouden provincies geld kunnen voorschieten. Denkbaar zijn ook projecten opgezet door projectontwikkelaars. Toeristische organisaties en de horeca kunnen eveneens een steentje bijdragen. Vooral in Oostenrijk en het zuiden van Duitsland is veel ervaring opgedaan met publiek­private samenwerking gericht op landschapsontwikkeling.

Reageer op dit artikel