nieuws

Muller Bouw triomfeert met huizen op maat

bouwbreed Premium

“Je moet natuurlijk wel opletten wat je aanbiedt. Met de uitbreiding van de woonkamer die laatst bij een serie huizen in de map zat, hadden we veel succes. Bijna alle kopers hebben voor deze optie gekozen.” In de stem van de bescheiden directeur Wim Muller van het gelijknamige Brabantse familiebedrijf klinkt een zekere trots door. […]

“Je moet natuurlijk wel opletten wat je aanbiedt. Met de uitbreiding van de woonkamer die laatst bij een serie huizen in de map zat, hadden we veel succes. Bijna alle kopers hebben voor deze optie gekozen.” In de stem van de bescheiden directeur Wim Muller van het gelijknamige Brabantse familiebedrijf klinkt een zekere trots door.

Waar veel concurrenten door het sterk verslechterde economische klimaat de plannen om moeten gooien van duur naar scherp geprijsd en als gevolg daarvan de omzet dit jaar zien dalen, blijft het in Oss gevestigde Muller Bouw op het vaste gestage tempo doorwerken.

Het idee om in modules te bouwen is niet zomaar uit de lucht komen vallen. “De markt in Oss en omgeving kennen we wel. In plaatsen waar we minder vaak komen, laten we marktonderzoek doen”, licht Muller de achtergrond van de bouwmethode toe. En wat hem betreft is er nog genoeg werk in deze markt te doen. Over vijf jaar wil hij 70 procent van de jaaromzet, in 2002 in het totaal 35 miljoen euro, uit de ontwikkeling van nieuwe woningen halen. Momenteel ligt dat percentage bij Muller Bouw op 50 procent, de rest komt uit utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud, en de Komo­gecertificeerde timmerfabriek van het bedrijf.

Uitbreidingsgebieden

Om zich van opdrachten te verzekeren koopt Muller grond aan in uitbreidingsgebieden. “Maar we kijken ook naar inbreidingslocaties, nog onbenutte plekken die binnen de bebouwde kom liggen. Sinds de provincie plannen heeft om ook in groen gebied te bouwen, houden we de kleine gemeenten in de gaten. Vroeger waren die door het gebrek aan toegewezen bouwlocaties niet zo interessant”.

Meestal gaat het om stukken grond van 10 tot 15 hectare. Een maximum omvang kan Muller niet noemen. “Als het echt een hele goed plek is en de investering is te groot, dan zoeken we samenwerking met andere bouwbedrijven uit de regio waarmee wij ons goed verstaan”.

Muller Bouw, dat in 1928 is opgericht door opa Wim onder de naam Aannemings­ en Bouwbedrijf Muller, zet in de economisch turbulente jaren dertig van de vorige eeuw in Oss en Rosmalen zijn eerste woningen neer. Na de Tweede Wereldoorlog is het bedrijf vervolgens nauw betrokken bij de wederopbouw van de regio.

“Er is hier hard gevochten en veel vernield”, vertelt Antoon Muller, de oudste zoon van de oprichter die in 1960 het bedrijf samen met zijn twee broers overnam. “Mijn vader bouwde na de oorlog de eerste twee boerderijen van Brabant voor 90.000 gulden. Daar krijg je nu nog geen hutje voor”, herinnert de inmiddels 70­jarige Muller zich van die tijd.

De nestor van Muller Bouw neemt op 3 oktober, wanneer het bedrijf zijn 75­jarige bestaan viert, definitief afscheid.

Sinds eind jaren negentig ligt de dagelijkse leiding in de handen van zijn zonen Wim en Rob, terwijl Antoon als adviseur bij het bedrijf betrokken is.

De band tussen Muller Bouw en de voor zijn leeftijd nog energiek en jong ogende aannemer is warm. Tien jaar geleden heeft het personeel, in het totaal zo�n honderd mensen, een lintje georganiseerd voor de bijna gepensioneerde Muller. Hij is toen bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

“Ik was veertig jaar verbonden aan het bedrijf en naast mijn vele maatschappelijke functies heb ik 25 jaar in het regiobestuur gezeten van de NVOB (De landelijke aannemersvereniging die inmiddels is opgegaan in de fusieclub BouwNed, red.), waarvan 10 jaar als voorzitter”, vertelt Antoon over de achtergrond van de onderscheiding.

Diplomatiek

Op de renovatiemarkt is Muller Bouw vooral actief voor corporaties. “Op het moment knappen we hier in Oss 213 woningen op in bewoonde staat”, vertelt Rob Muller, de jongste van de twee broers die het bedrijf leiden. Een bijzondere klus die om een nauwkeurige planning vraagt. “Mensen bellen om kwart over tien op om te vragen waar je blijft omdat je er om tien uur zou zijn”, geeft hij een illustratie van het verwachtingspatroon.

Niet iedere bouwvakker is voor zo�n klus geschikt. Rob: “Je moet sociaal vaardig en diplomatiek zijn. En vooral veel geduld hebben”. Voor het renovatiewerk heeft hij daarom een ploeg van zeven mensen georganiseerd die de hele operatie leiden. Met behulp van onderaannemers worden ongeveer zes woningen tegelijkertijd aangepakt, waarvan er elke dag één moet worden opgeleverd.

Het vele extra organisatiewerk dat de opdracht met zich meebrengt is volgens Rob beslist de moeite waard. “Alleen al in Oss worden de komende periode vijf­ tot zeshonderd huurwoningen per jaar opgeknapt”. Daarbij gaat het om een grote verscheidenheid aan werk. Van het plaatsen van nieuwe keukens en badkamers tot het stuken van muren en aanbrengen van plafonds.

De broers Muller kijken met veel vertrouwen in de eigen organisatie naar de toekomst. “We zitten nu op een omvang die de communicatielijnen nog kort houdt. Dat vinden we prettig”, schetst Rob zijn belangrijkste prioriteit. Wim voegt daar aan toe: “We willen gestaag blijven groeien.”

Reageer op dit artikel