nieuws

Luchtzuiverende klinkers op nieuwe Antwerpse leien

bouwbreed

antwerpen ­ De Vlaamse minister van openbare werken Gilbert Bossuyt heeft het sein op groen gezet voor een proefproject waarbij zal worden nagegegaan in hoeverre fotokatalyse een luchtzuiverend effect heeft op betonklinkers. Het gaat om een Vlaamse primeur.

De nieuwe Antwerpse leien (boulevards), die momenteel worden heraangelegd, zijn als proeflocatie uitgekozen voor de toepassing van dit Japanse procédé dat een paar jaar geleden werd uitgevonden door Mitsubishi Materials. Bij fotokatalyse gaat het om een chemisch proces dat plaatsvindt onder invloed van daglicht. Aan de betonklinkers voor de aanleg van de zijrijbanen van de leien (ongeveer 14.000 vierkante meter) wordt bij de bestanddelen water, zand, cement en kiezel een hoeveelheid titaandioxide (TiO2) toegevoegd. TiO2 brengt in combinatie met zon­ of daglicht een fotokatalytische reactie op gang waarbij verschillende schadelijke gassen in de lucht, zoals stikstofoxiden, worden afgebroken. Deze gassen zijn verantwoordelijk voor hoge ozonconcentraties en zogeheten �zomersmog�.

Volgens de Japanse uitvinders hebben materialen, die TiO2 bevatten, niet alleen een luchtzuiverende werking. Ze bezitten tevens een zelfreinigend karakter waardoor ze van een hogere esthetische kwaliteit en grotere duurzaamheid zijn. Het is de firma Marlux in Tessenderlo in Noord­België die het Japanse procédé op de West­Europese markt aan de man brengt.

De TiO2­klinkers, zoals ze in Belgie woren genoemd, geraken nooit verzadigd. Ze houden de vuiligheid vast en wanneer het regent spoelt het vuil in de riolen. Voor de chemische reactie volstaat gewoon daglicht. TiO2­klinkers zijn wel vier tot vijf keer duurder dan gewone klinkers. Ze kosten tussen de 25 en 30 euro per vierkante meter tegenover 7 euro voor gewone klinkers.

Reageer op dit artikel