nieuws

Klokkenluider overheid kan naar meldpunt

bouwbreed Premium

Ook Remkes zelf kon de naam niet direct ophoesten. Hij kwam erop naar aanleiding van de kritiek van SP�er De Wit gisteren in de kamer dat klokkenluiders hun boodschap binnen de hiërarchie van de eigen organisatie moeten aankaarten. Dat vond de parlementariër weinig vertrouwenwekkend. Ook zijn CDA­collega De Pater maakte zich zorgen over de rechtsbescherming. […]

Ook Remkes zelf kon de naam niet direct ophoesten. Hij kwam erop naar aanleiding van de kritiek van SP�er De Wit gisteren in de kamer dat klokkenluiders hun boodschap binnen de hiërarchie van de eigen organisatie moeten aankaarten.

Dat vond de parlementariër weinig vertrouwenwekkend. Ook zijn CDA­collega De Pater maakte zich zorgen over de rechtsbescherming. “Stel dat een vermoeden van een misstand niet juist blijkt. Hoe gaan de ministeries daar dan mee om?”, vroeg ze zich af. “Vaak zal daarna toch een onwerkbare verhouding blijken te ontstaan”, zo was haar vrees.

De Wit meende dat er een meldpunt zou moeten zijn, dat buiten de ambtelijke structuur valt, anders dan direct een officiële aangifte. “Een soort ombudsman”, suggereerde hij.

Het CIW dus, begreep Remkes. Dat blijkt te staan voor Commissie Integriteit Rijksoverheid. De minister: “Toen ik dat hoorde, dacht ik: het wordt tijd dat we daaraan wat meer bekendheid geven.”

Integriteit

De kwestie kwam aan de orde tijdens de bespreking van de Nota integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie. Hierin worden mogelijkheden beschreven om corruptie bij overheidsinstellingen te voorkomen. Om de integriteit bij ambtenaren te bevorderen, is ook een nieuw ambtenarenreglement in aantocht. Het wetsvoorstel daarvoor ligt voor advies bij de Raad van State. Het is daarom nog niet openbaar.

Ambtenaren moeten in elk geval aan strenge regels voldoen. Maar regels zijn niet genoeg, luidde het eenstemmige oordeel. “integriteit moet tussen de oren zitten.” Het goede voorbeeld moet daarbij van boven komen, werd onderstreept. Remkes waarschuwde vast: “Je hebt functies waarbij qua gezag en voorbeeldwerking sprake is van een 24­uursdienstverband.”

Strenge regels dus voor ambtenaren, zoals geen dure cadeaus aannemen. Maar hoe zit het met politici?, vroeg Boelhouwer (PvdA). Want ook daar kan worden gesmeerd en gefêteerd. Hij vond het bijvoorbeeld merkwaardig dat er niet tevens regels komen voor het aannemen van cadeaus door kamerleden.

Reageer op dit artikel