nieuws

Justitie kiest voor dwarsdoorsnede

bouwbreed Premium

Dat maakt onderzoek van deze krant duidelijk. Vorige week onthulde Cobouw de acht bouwprojecten waarnaar justitie al ruim twee jaar onderzoek doet (zie kader). Uit angst haar eigen onderzoek te hinderen, heeft justitie de projecten nooit zelf willen vrijgeven. Ook na publicatie wil woordvoerder W. de Bruin van het landelijk parket niet inhoudelijk reageren. “In […]

Dat maakt onderzoek van deze krant duidelijk. Vorige week onthulde Cobouw de acht bouwprojecten waarnaar justitie al ruim twee jaar onderzoek doet (zie kader).

Uit angst haar eigen onderzoek te hinderen, heeft justitie de projecten nooit zelf willen vrijgeven. Ook na publicatie wil woordvoerder W. de Bruin van het landelijk parket niet inhoudelijk reageren. “In het belang van ons onderzoek is dat niet mogelijk. Er lopen nog gerechtelijke vooronderzoeken, waarin het waarschijnlijk is dat nog getuigen worden opgeroepen voor verhoor”, aldus De Bruin.

Vanwege capaciteitsgebrek is justitie niet in staat alle projecten uit de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem te onderzoeken. Het Openbaar Ministerie heeft daarom gekozen voor een dwarsdoorsnede van de bouwsector, zo blijkt uit nadere beschouwing van de acht projecten. Verschillende soorten opdrachtgevers (gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, winkelketen Vomar en NS Railinfrabeheer) en verschillende soorten bouwwerken (riool, asfalt, brug, spoor en winkelcentrum) zijn geselecteerd. Ook in grootte is onderscheid gemaakt. Het grootste project dat justitie onderzoekt ­ de verbreding van de A4 ­ had een aanneemsom van bijna 9,5 miljoen gulden. Het kleinste ­ asfaltering van een ontsluitingsweg in Spijkenisse ­ 175.000 gulden.

Uit de schaduwboekhouding valt verder op te maken dat betrokken bouwbedrijven onderling zeker 6 miljoen gulden verdeelden. Omdat gegevens over het asfaltwerk Zuid­Holland en gietasfaltbrug Rheden ontbreken, ligt het werkelijk �ophoogbedrag� vrijwel zeker enkele tonnen hoger.

Op de provincie Zuid­Holland en de gemeente Rheden na, geven betrokken opdrachtgevers aan op de hoogte te zijn van het strafrechtelijk vooronderzoek dat door justitie is ingesteld. De gemeenten Hillegom en Spijkenisse deden destijds zelf aangifte. NS Railinfrabeheer laat weten geen regiefunctie te hebben gehad bij de keuze van het OM juist de spoorverdubbeling Best te onderzoeken. Het huidige Prorail komt meerdere malen voor in de schaduwboekhouding.

Zuid­Holland weet officieel van niks, maar vermoedt dat justitie asfaltwerken uit de districten Zuid en Oost onderzoekt. De provincie heeft daar immers zelf veelvuldig onderzoek naar gedaan en de resultaten ingeleverd bij het OM. Sindsdien heeft enkele malen contact plaatsgevonden met justitie. De provincie vindt het onderzoek van het OM wel erg lang duren.

Eind deze maand sturen het Korps Landelijke Politie Diensten en de Rijksrecherche, beiden belast met het vooronderzoek, hun processen­verbaal naar de officier van justitie. Die zal vervolgens nog maanden nodig hebben om te beoordelen of er daadwerkelijk vervolging zal worden ingezet tegen een of meerdere bouwers. Heijmans en Volker Wessels hebben vorige week toegeven dat zijn betrokken zijn van justitieonderzoeken naar bouwfraude. Maximaal vier aannemers zullen uiteindelijk vervolgd worden, heeft het OM altijd gezegd.

Reageer op dit artikel