nieuws

Handelsregister

bouwbreed

Sinds kort kunnen via de website van de Kamer van Koophandel, www.kvk.nl, elektronisch gewaarmerkte uittreksels uit het Handelsregister worden opgevraagd. Nuttig als men snel zekerheid wil hebben over bijvoorbeeld de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een leverancier of klant.

Sinds kort kunnen via de website van de Kamer van Koophandel, www.kvk.nl, elektronisch gewaarmerkte uittreksels uit het Handelsregister worden opgevraagd. Nuttig als men snel zekerheid wil hebben over bijvoorbeeld de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een leverancier of klant.

Reageer op dit artikel