nieuws

Goed arbomanagement loont vanzelf

bouwbreed

den haag – OHSAS 18001 is een prima instrument om geld te verdienen. De specialisten van het Nederlands Normalisatie Instituut zijn overtuigd dat de inspanning om het arbomanagement goed in de vingers te krijgen, zich in klinkende munt terugbetaalt.

“Tel maar eens op hoeveel de ziektes door ongelukken de werkgevers kosten”, steekt D. Hortensius van wal. Arbomanagement werkt preventief en zorgt ook nog eens voor een betere werksfeer. Versterking van het imago van de onderneming leidt bovendien tot extra klandizie plus het gemakkelijker kunnen aantrekken van gemotiveerde arbeidskrachten.

“Er is nog wel wat zendingswerk te verrichten. Ook naar overheid, brancheorganisaties en vakbonden”, stelt Hortensius. “Op centraal niveau moeten de voordelen van arbomanagement op maat worden erkend. Certificatie krijgt dan een duw in de rug”.

In het bedrijfsleven constateert de NEN-expert Managementsystemen een overmaat aan denken op de korte termijn.

“De ondernemers zijn erg gefocust op snel financieel resultaat. Dat wreekt zich bij onderwerpen als arbomanagement, milieu en kwaliteit. Te veel worden de aspecten als kosten gezien. Terwijl er, zeker op de langere termijn, duidelijk geld mee te besparen valt. Reken het arbomanagement maar af op zijn prestaties. Als het systeem niets oplevert, moet je het afschaffen. OHSAS is geen doel maar een middel”.

Kenniscentrum NEN adviseert bouwbedrijven hun licht op te steken over de waarde van OHSAS 18001. Het systeem is overgewaaid uit Groot-Brittannië. In enkele tientallen landen heeft de manier van werken inmiddels wortel geschoten. Singapore bijvoorbeeld overweegt alle bedrijven die in de haven infrastructurele projecten uitvoeren een certificering volgens OHSAS verplicht te stellen.

Zelfredzaamheid

Met het terugtreden van de overheden is afgelopen decennia de zelfredzaamheid van het bedrijfsleven meer op de voorgrond gekomen. Het besef wint terrein dat tot in het laatste detail uitgevlooide regelgeving, uiteindelijk voert tot kolderieke verstarring en ontduiking. Betere waarborgen voor hoge veiligheidsniveaus biedt het opzetten van effectieve preventieve maatregelen.

“Het bepalen van goede arbeidsomstandigheden is lange tijd gezien als een exclusieve taak van de overheid”, aldus NEN-specialist R. Gouwens. “Gaandeweg is de verantwoordelijkheid verschoven naar werkgevers en werknemers. Een groeiende belangstelling voor arbomanagementsystemen is dan ook logisch”.

Een voortrekkersrol bij het verkrijgen van grip op de belangrijkste processen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en veiligheid in de onderneming speelt de chemie. De populaire checklist VCA – het nationale boodschappenlijstje op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voor aannemers – komt regelrecht uit de Rotterdamse Botlek.

Volgens Hortensius is voor de bouw de tijd rijp voor een nieuwe sprong voorwaarts. Bedrijven met een VCA-certificaat op zak kunnen de opstap naar het internationaal georiënteerde OHSAS 18001 in zijn ogen vrij gemakkelijk maken. De systemen voor kwaliteitsmanagement (ISO 9001) en milieumanagement (ISO 14001) sluiten goed aan.

Internationale opwaardering

Het British Standard Institute heeft in 1999 samen met internationale certificerende instellingen de norm OHSAS 18001 ontwikkeld. De Occupational Health and Safety Assessment Series scheppen een kader voor hoogwaardig arbomanagement op bedrijfsniveau.

Invoering van de internationale opwaardering vergt volgens het Nederlands Normalisatie-Instituut bij bedrijven die al werken met VCA- en ISO-certificaten enkele maanden. Wie van nul af vertrekt, moet al gauw een jaar uittrekken om de status OHSAS 18001 te verwerven.

Reageer op dit artikel