nieuws

Fundamenteel onderzoek dijken nodig

bouwbreed Premium

den haag ­ In Nederland is onvoldoende kennis over natuurprocessen in veendijken tijdens extreme droogte. Er is fundamenteel onderzoek nodig, dat mogelijk nieuwe inspectiemethoden oplevert.

Dit is de belangrijkste conclusie van een spoedoverleg dat gisteren plaatsvond bij de Unie van Waterschappen.

Een groep van twintig deskundigen ­ wetenschappers, medewerkers van Rijkswaterstaat en waterschappen ­ vindt dat er te weinig bekend is over de invloed van droogte op met name veendijken. Fundamenteel onderzoek is daarom volgens de deskundigen noodzakelijk. De Unie van Waterschappen verwacht dat daar binnen enkele weken kan worden gestart. Op basis van de resultaten, die ruim voor de zomer van 2004 worden verwacht, zal er mogelijk een toevoeging plaatsvinden op de huidige inspectiemethodes in de vorm van bijvoorbeeld infraroodmetingen en grondradar. Nu kijken inspecteurs alleen met het blote oog naar secundaire dijken.

De afschuivingen van de dijken in Wilnis en Rotterdam waren volgens het gezelschap uitzonderlijke incidenten. De uitdroging van het veen speelde een rol, maar welke grond­ en bodemmechanismen daaraan ten grondslag lagen, is nog in onderzoek.

De groep van deskundigen concludeert verder dat de waterschappen nog enkele weken alert moeten zijn. Op verschillende locaties in Nederland worden metingen verricht naar het herstel van de veenkeringen. Daarbij wordt met name gekeken naar het vochtgehalte.

Tijdens de verscherpte controles in Nederland is gisteren opnieuw een zwakke dijk ontdekt. De Hoornsedijk in Groningen werd vanwege een flinke verzakking afgesloten voor autoverkeer. Het waterschap Noorderzijlvest probeerde de druk op de oude veendijk te verminderen door onder meer twee sluiskleppen te sluiten.

De noodverordening in Wilnis is gisteren ingetrokken.

Reageer op dit artikel