nieuws

Europese richtlijn biedt ruim duizend installateurs werk

bouwbreed Premium

rotterdam ­ In Nederland levert de invoering van de Europese richtlijn voor de energieprestatie van utiliteitsgebouwen in 2006 de installatiebranche meer dan duizend manjaren werk op. Dit meldt de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector bij de invoering van de certificatieregeling voor energieprestatieadvisering. In deze BRL 9503 staan de eisen voor het te keuren gebouw, maar ook voor de energieconsulent. De keurder gekeurd dus.

Vanaf 2006 treedt de Europese Energie Prestatierichtlijn voor utiliteitsgebouwen in werking. Gebouwen zijn de grootste energievreters, weet de Europese Commissie en daaraan zal iets moeten worden gedaan, wil de uitstoot van CO2 kunnen verminderen. Uiteindelijk moet in 2010 het energiegebruik van bestaande gebouwen zijn verminderd met 22 procent. De Europese richtlijn wordt binnen afzienbare tijd in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd.

Vandaag is er een forum van het EG­beraad over de Europese energieprestatie voor gebouwen. Een van de sprekers is L. Werring, afdelingshoofd energiebesparing bij het directoraat­generaal Energie en Transport van de Europese Commissie. Zoals Cobouw enkele weken geleden al berichtte, voorziet hij op Europees niveau een winst van 50.000 banen voor software­ontwerpers, installateurs en loodgieters.

“In Nederland levert het de installateurs en loodgieters meer dan duizend manjaren werk” op zegt ir. J. Hogeling, directeur van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI) te Rotterdam. De stichting is belast met het opstellen en het beheer van certificatieregelingen voor de installatiesector.

Het belangrijkste instrument om energie in een gebouw of woning te bezuinigen is het Energie Prestatie Advies (EPA). In een EPA­rapport wordt aangegeven wat het huidige energiegebruik van een gebouw is, welke sparende maatregelen zinvol zijn en welke meerwaarde deze maatregelen kunnen hebben op aspecten als comfort, arbo en beheer. De verlaging van het energiegebruik kan worden bereikt met bouwkundige, installatietechnische en bedrijfsprocesmatige maatregelen.

EPA�s kunnen worden afgegeven door energieadviseurs, installatiebedrijven, energieleveranciers, bouwbedrijven, fabrikanten en makelaars. Om een wildgroei aan adviseurs in te dammen heeft KBI de certificatieregeling BLR9503:2003­09­05: Energieprestatieadvisering voor utiliteitsgebouwen. De certificatieregeling geldt voor bestaande gebouwen. De certificatieregeling bevat eisen waaraan het te keuren gebouw moet voldoen, maar ook eisen waaraan de certificerende instelling moet voldoen.

De methode op basis waarvan energieadviezen kunnen worden verstrekt is momenteel in ontwikkeling en zal begin 2004 als ISSO­publicatie 75 beschikbaar komen, meldt KBI. De BRL 9503 certificatieregeling is dan ook operationeel. Energieadviseurs kunnen ervaring opdoen met het uitbrengen van energieadviezen conform deze methode, aldus KBI.

De regeling is nog niet definitief. Belangstellenden kunnen tot 23 oktober reageren op de inhoud. De tekst is te verkrijgen via www.stichtingkbi.nl of (010) 2065965.

Reageer op dit artikel