nieuws

Eerst bodemtoets dan bouwplan

bouwbreed Premium

Hij pleit daarom voor de invoering van een bodemtoets, analoog aan de watertoets. Van Geel ontvouwde zijn plannen voor een nieuw bodembeleid bij de presentatie van het boek �De ondergrond van Nederland�. Hij kondigde aan nog dit jaar een beleidswijziging voor bodem naar de Tweede Kamer te sturen. De versnelde bodemdaling en verontreiniging zijn hardnekkige […]

Hij pleit daarom voor de invoering van een bodemtoets, analoog aan de watertoets.

Van Geel ontvouwde zijn plannen voor een nieuw bodembeleid bij de presentatie van het boek �De ondergrond van Nederland�. Hij kondigde aan nog dit jaar een beleidswijziging voor bodem naar de Tweede Kamer te sturen.

De versnelde bodemdaling en verontreiniging zijn hardnekkige problemen. In het boek ramen de auteurs de schade aan bebouwing, infrastructuur, waterhuishouding en landbouw op drie miljard euro, exclusief de kosten de schade aan de natuur”, aldus de staatssecretaris.

Van Geel wil het beleid daarom niet meer uitsluitend richten op het voorkomen en aanpakken van bodemverontreiniging.

De ondergrond moet volgens de staatssecretaris een belangrijk criterium zijn bij reconstructieplannen, streek­ en bestemmingsplannen en milieueffectrapportages.

Vooruitlopend op het nieuwe beleid liet Van Geel de Tweede Kamer in juni al weten dat de overheid vanaf 2005 tussenpersonen en certificeerders bij bodemsanering op fouten kan aanspreken. Ook kondigde hij een verplichting tot functiescheiding om fraude bijvoorbeeld bij keuring van bouwstoffen tegen te gaan.

Reageer op dit artikel