nieuws

COV: Meer onderhoud

bouwbreed Premium

den haag ­ Het devies �eerst houden, dan bouwen� van Verkeer en Waterstaat getuigt van realiteitszin, vindt het Centraal Overleg Vaarwegen (COV). Dit samenwerkingsverband van Schuttevaer, VBKO en EVO noemt het extra geld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud “een duidelijk signaal dat belang wordt gehecht aan het op peil brengen van de infrastructuur”. Het […]

den haag ­ Het devies �eerst houden, dan bouwen� van Verkeer en Waterstaat getuigt van realiteitszin, vindt het Centraal Overleg Vaarwegen (COV). Dit samenwerkingsverband van Schuttevaer, VBKO en EVO noemt het extra geld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud “een duidelijk signaal dat belang wordt gehecht aan het op peil brengen van de infrastructuur”. Het tegelijkertijd uitstellen van nieuwe projecten wordt echter betreurd.

Met dank aan het kwartje van Kok komt tot 2010 extra geld beschikbaar voor het inlopen van achterstallig onderhoud aan infrastructuur. Daarvan gaat 700 miljoen naar de vaarwegen. Dat is ook een absolute noodzaak, onderstreept het COV. “In het plan van aanpak dat als bijlage bij de begroting is gevoegd, wordt een uiterst getrouw beeld gegeven van de schrijnende onderhoudssituatie en de noodzakelijke maatregelen. Uit alles blijkt dat het de minister ernst is met het nieuwe beleid.”

Het COV vindt het jammer dat een deel van het onderhoudsgeld wordt vrijgemaakt door verder te bezuinigen op de aanlegbudgetten. Daarvan gaat 256 miljoen af, waardoor verschillende hoog op het verlanglijstje staande verbeteringen worden uitgesteld tot na 2010. “Nog ernstiger is het dat ook na de financiële impuls voor het onderhoud de bedrijfszekerheid van een aantal sluiscomplexen nog niet kan worden gegarandeerd.”

Reageer op dit artikel