nieuws

Balkenende rekent op steun bond voor pijnlijke ingrepen

bouwbreed Premium

Wil de Nederlandse economie aanhaken bij toekomstig internationaal herstel, dan zijn ingrijpende maatregelen nodig, weet Balkenende. Loonmatiging en forse ingrepen in de sociale zekerheid gaan daarbij hand in hand. Evenals tijdens de massawerkloosheid in de jaren tachtig, rekent de premier erop dat ook de huidige dip zal helpen de loongroei te beperken. Om weer in […]

Wil de Nederlandse economie aanhaken bij toekomstig internationaal herstel, dan zijn ingrijpende maatregelen nodig, weet Balkenende. Loonmatiging en forse ingrepen in de sociale zekerheid gaan daarbij hand in hand.

Evenals tijdens de massawerkloosheid in de jaren tachtig, rekent de premier erop dat ook de huidige dip zal helpen de loongroei te beperken. Om weer in lijn te komen met omringende landen, wordt ingezet op matiging volgend jaar maar ook in de jaren daarna. “De tekorten aan personeel hebben de lonen de afgelopen jaren enorm opgedreven”, geeft hij aan.

Reden temeer voor het kabinet om ook het enorme reservoir aan inactieven terug te leiden naar de arbeidsmarkt. Balkenende waarschuwt dat de verzorgingsstaat “uit de jaren zestig en zeventig” ingrijpend gaat veranderen. “We gaan mensen meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en zorgen voor flexibilisering van de arbeidsmarkt.”

Daarbij rekent hij op steun van de sociale partners, ook al hebben die tot nu toe andere geluiden laten horen. Ze komen wat Balkenende betreft echter pas aan de beurt voor nader overleg, nadat het parlement over de plannen is geraadpleegd. Kern van dat overleg, ergens in oktober, zal zijn dat de vakbeweging de loonmatiging en aanpak van sociale zekerheid accepteert.

Balkenende rekent erop dat dit ook werkelijk gebeurt: “De realiteit van oplopende werkloosheid is er ook een van de vakbeweging.

Reageer op dit artikel