nieuws

Werkomstandigheden in bouw beter bij droogte

bouwbreed Premium

den haag ­ Bouwbedrijven blijken in de dagelijkse praktijk vooralsnog alleen maar voordelen te zien in de aanhoudende droogte.

Met name de arbeidsomstandigheden voor de bouwvakkers zijn er beter op geworden, meldt Moes Bouwbedrijf bij monde van hoofd bouwproductie A. Kooistra. “De bouwplaats is nu beter begaanbaar en zware machines lopen niet vast in de doorgaans drassige bodem. Met de betonmixer kunnen we nu zelfs heel dicht bij het bouwproject komen. Anders lukt dat vrijwel nooit, omdat het een zwaar gevaarte is”, erkent hij.

Met name de mensen die bij nieuwbouwprojecten aan funderingen werken, profiteren van de droogte. Kooistra: “Normaliter werken ze in een vochtige en drassige omgeving. Hun werkomstandigheden zijn nu veel gunstiger.”

Andere aannemers melden in elk geval in de droogte geen nadelen te zien. “Het stuift wat meer op de bouwplaats. Dat is eerder vervelend voor de omgeving”, zegt een woordvoerder van Strukton.

Feit is dat de bedrijven minder aan bronbemaling hoeven te doen, nu het grondwaterpeil zo is gedaald. Nadelige of juist positieve gevolgen voor het heien of het slaan van damwanden worden niet gemeld. “Bouwkundige problemen door de droogte zijn we nog niet tegengekomen”, vertelt woordvoerder P. Vonk van Dura Vermeer. “Bij sommige projecten zal de grond wat eerder inklinken, maar dat is alleen maar een voordeel.”

Reageer op dit artikel