nieuws

Vertraging stations Noord­Zuidlijn

bouwbreed Premium

AMSTERDAM ­ De bouw van twee ondergrondse stations in de Noord­Zuidlijn ondervindt vertraging. De Raad van State heeft afgelopen week de milieuvergunning voor de bouw van een platform in de Singelgracht afgekeurd. Het Projectbureau Noord­Zuidlijn bekijkt nu of de aanvraag van een nieuwe vergunning kan worden omzeild.

Voor de bouw van de stations Vijzelgracht en Ceintuurbaan is een platform gebouwd in de Singelgracht. Vanaf dat platform zou via ondergrondse pijpleidingen bentoniet naar de bouwlocaties worden gepompt. De gemeente Amsterdam verstrekte alleen voor het platform een milieuvergunning en liet het pijpleidingstelsel buiten beschouwing. De Raad van State beschouwt platform en leidingstelsel echter als één geheel en verlangt een nieuwe vergunningsprocedure.

Volgens de woordvoerder van het projectbureau wordt samen met de aannemer bekeken of voor het transport van bentoniet alternatieven kunnen worden bedacht. Anders moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd, met alle kans op vertraging en nieuwe beroepszaken. Het bezwaar tegen het platform werd aangetekend door stichting Behou Gerard Dou, die vreest dat de bouw van de stations leidt tot onherstelbare omgevingsschade.

Reageer op dit artikel