nieuws

Samenwerken en vertrouwen

bouwbreed

Samenwerken en vertrouwen

Nog niet zo lang geleden waren de verhoudingen in de bouw zeer duidelijk. Aannemers bouwden, en de directie van de opdrachtgever stond erbij en vertelde wat er moest gebeuren. De wereld is veranderd: de ouders stellen zich coachend op ten opzichte van hun kinderen en de opdrachtgever wil de aannemer zijn eigen broek laten ophouden.

Toch gaat dit laatste er niet in. Opdrachtgevers en directievoerders kunnen niet voldoende ‘loslaten’ en de aannemer pakt vaak onvoldoende de nieuwe verantwoordelijkheid. Wat zoekt de opdrachtgever eigenlijk? Van oudsher is hij naast kosten en tijd verantwoordelijk voor een product van voldoende kwaliteit. Uiteindelijk wordt de infrastructuur voor ons allen aangelegd van ons eigen (belasting)geld. Daarbij is de vraag ‘Hoe tonen we aan de belastingbetaler aan, dat zijn geld voldoende nuttig wordt besteed?’ steeds actueler. Het antwoord op de tweede vraag lag aan opdrachtgeverszijde, in de nieuwe rolverdeling zal deze vraag beantwoord gaan worden door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Nuttige besteding wordt gedefinieerd door doelmatigheid en rechtmatigheid. Doelmatigheid blijft grotendeels in handen van de overheid, rechtmatigheid (geven we niet teveel uit voor wat we krijgen) is vanaf nu een gedeelde verantwoordelijkheid met de aannemers. Hiervoor vraagt een opdrachtgever met kwaliteitsborging een activiteit van de aannemer, waarvoor de laatste een vergoeding krijgt. Gedeelde verantwoordelijkheid vraagt om zowel goede afspraken als om de wil om samen te werken. En hier is mijns inziens de kern van het probleem: Voor de goede afspraken hebben we genoeg mogelijkheden. Cohorten wetenschappers staan dagelijks in het voetlicht met ‘verbeterde’ afspraakvormen, verschillende adviesbureaus rekenen het maken van goede afspraken tot hun kernactiviteit. De crux is de wil om samen te werken: beide partijen hebben hun mond er vol van, en keer op keer zijn juristen de lachende derde partij. Samenwerking ontstaat vanuit vertrouwen, en dat heb je niet opeens, maar bouw je van de basis af samen op. Beide partijen moeten zich op elk moment afvragen, of men met elkaar een volgend project zou willen maken. Hun handelen moet hier op afgestemd zijn. Maak goede afspraken, niet alleen over de harde kant van het project, maar vooral over de samenwerking. Toon met elkaar aan, dat ook de bouw volwassener is geworden. En toon met elkaar maar eens aan, dat mijn belastinggeld goed wordt uitgegeven.

Ir. Michiel van de Griendt

Reageer op dit artikel