nieuws

IMF bepleit afschaffing hypotheekrenteaftrek

bouwbreed Premium

den haag ­ Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is er warm voorstander van dat de hypotheekrenteaftrek in Nederland op termijn wordt afgeschaft. In eerste instantie zouden de fiscale voordelen van spaarhypotheekvormen moeten verdwijnen. En dat alles dan zonder de huizenmarkt in beroering te brengen.

In zijn landenrapport laat het IMF weten dat de beleidslijnen om de Nederlandse overheidsfinanciën in deze economisch zware tijden op orde te brengen, de juiste zijn. Zo kan de afschaffing van fiscale aftrekbaarheid van prepensioenregelingen de goedkeuring van het fonds wegdragen. Het verhoogt de belastingopbrengsten en is een stap op weg naar het langer actief blijven op de arbeidsmarkt van ouderen.

Ook de beperking van de hypotheekrenteaftrek is goed. Maar er is meer nodig. Het afschaffen van het belastingvoordeel van spaarhypotheken, waarvan de hoofdsom pas aan het einde van de looptijd behoeft te worden afgelost, leidt er volgens het fonds in elk geval toe dat de verschillende spaarvormen op dezelfde manier worden behandeld.

Uiteindelijk moet de renteaftrek van hypotheken helemaal worden afgeschaft, zo meent het IMF. Een dergelijke ingrijpende hervorming zou er ook toe leiden dat de druk op de huizenprijzen afneemt. Daarom kan de afschaffing niet anders dan op langere termijn en voorspelbaar worden gerealiseerd, al was het maar om verstoring van de huizenmarkt te voorkomen.

Het IMF beseft dat het in elkaar storten van de huizenprijzen aanzienlijke gevolgen heeft. De Nederlandsche Bank bij monde van president N. Wellink waarschuwt daar al enkele jaren voor. Door overkreditering zouden huiseigenaren in de problemen kunnen komen, terwijl het verlies aan consumentenvertrouwen de totale economie nog eens extra kan schaden.

In deze tijd, waarin de nieuwbouw van huizen behoorlijk stagneert, zitten betrokkenen niet echt op dit soort mededelingen te wachten. “Op dit moment wijst niets op het instorten van de huizenmarkt, integendeel. Maar door dit soort dingen te blijven roepen, kan het wel self­fulfilling prophecy worden. Daar zitten we niet op te wachten”, reageert directeur F. Nuss van de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB.

Recentelijk publiceerde zijn vereniging weer de bouwthermometer waaruit inderdaad blijkt dat er van verlaging van de huizenprijzen momenteel geen sprake is; een stabilisatie wel als gevolg van een afwachtende markt. Tornen aan de hypotheekrenteaftrek kan dat beeld echter verstoren.

Reageer op dit artikel