nieuws

Financiering bouw stadion voetbalclub AZ ongewis

bouwbreed

alkmaar ­ Het gemeentebestuur van Alkmaar is niet bereid KooimeerPlaza een overbruggingskrediet van 12,5 miljoen euro te verschaffen. Het geld was bedoeld als voorfinanciering voor de bouw van het nieuwe AZ­stadion.

Onderzoek heeft volgens de gemeente uitgewezen dat toekenning in strijd zou zijn met de Europese regelgeving en de Wet financiering decentrale overheden (FIDO). Alkmaar zou ook het eigen ‘treasury statuut’ overtreden. Daarin staan de spelregels opgesteld voor de financiële handel en wandel van de gemeente.

Volgens de Alkmaarse wethouder Financiën H. Eggermont laat zowel de Europese als de landelijke wetgeving niets aan duidelijkheid te wensen over. Gemeenten mogen particuliere ondernemingen, in dit geval KooimeerPlaza, niet financieel steunen. “Om die reden hebben we de gemeenteraad ook geen blanco advies voorgelegd, maar stellen we voor negatief te beslissen. Elk ander voorstel zou in strijd zijn met de wet”, aldus Eggermont.

De gemeente Alkmaar heeft de afgelopen twee maanden uitvoerig onderzoek verricht naar de kredietaanvraag en daarbij onder meer externe specialisten op het gebied van Europese regelgeving ingeschakeld. Daarnaast zijn raadsvoorstellen en ­besluiten opgevraagd uit Breda en Deventer. In deze gemeenten dienden respectievelijk NAC en Go Ahead Eagles vergelijkbare verzoeken om financiële steun in.

Verschil

Een belangrijk verschil met deze beide gemeenten was dat de aanvragen direct afkomstig waren van de betaald voetbalorganisaties zelf en niet van een commerciële instelling, zoals KooimeerPlaza. Eggermont stelt dat de gemeente Alkmaar bij een direct verzoek van voetbalclub AZ wel mogelijkheden zou hebben gehad de aanvraag te honoreren. “Dat betekent overigens niet automatisch dat dit ook zou zijn gebeurd. Ook in dat geval gelden strenge voorwaarden.” AZ wil geen commentaar geven op de beslissing van de gemeente Alkmaar.

Reageer op dit artikel