nieuws

Woonbond: corporaties heffing opleggen

bouwbreed

amsterdam ­ De Woonbond is niet gecharmeerd van het Garantiefonds Stedelijke Vernieuwing dat corporatieclub Aedes deze week heeft gepresenteerd. De belangenorganisatie van huurders verwacht niet dat rijke corporaties op vrijwillige basis hun vermogen aan het fonds ter beschikking zullen stellen en pleit voor een verplichte heffing.

Dat laat de Woonbond weten in reactie op het aanbod van Aedes om een zetel in de raad van commissarissen van het garantiefonds te bekleden. “Als belang hebbenden willen wij bij het fonds een vinger in de pap hebben, maar onder de huidige randvoorwaarden hebben we daar geen zin in”, licht een woordvoerder van de huurdersvereniging toe.

Een verplichte heffing is volgens de Woonbond veel effectiever. “Op basis van de plannen van de arme corporaties kan het onrendabele deel van de investeringen worden berekend. Het tekort kan dan vanuit een centraal fonds worden aangevuld zodat geen rente hoeft te worden betaald over de lening die anders zou moeten worden afgesloten.”

De vrijwillige garantstelling van 15 procent van het overtollige vermogen die Aedes aan rijke corporaties vraagt, brengt volgens de Woonbond nooit voldoende geld op om de stagnerende renovatie van oude wijken in grote steden aan te pakken. Corporaties hebben volgens de berekeningen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de toezichthouder van de branche, bij elkaar opgeteld 10 miljard euro over.

Garanties

Als de hele sector gehoor zou geven aan de oproep van Aedes, zou in het garantiefonds 1,5 miljard euro moeten worden verzameld. Dat is in de ogen van de Woonbond niet genoeg. De organisatie denkt dat minimaal 2,5 miljard euro bij elkaar moet worden gebracht om vervallen wijken aan te pakken. De initiatiefnemers van het garantiefonds rekenen zelf op enkele honderden miljoenen euro’s aan garanties.

Het fonds, dat met garantstellingen van rijke corporaties de leningen van arme branchegenoten dekt, is volgens de Woonbond door de gekozen constructie ook geen stimulans voor investeringen. Wie bij de kredietverschaffer aanklopt, ziet het eigen vermogen alleen maar dalen en neemt daardoor grotere financiële risico’s.

Reageer op dit artikel