nieuws

Rijk claimt schade via proefprocessen

bouwbreed

den haag ­ Het Rijk spant binnenkort vier à vijf proefprocessen tegen bouwers aan bij de civiele rechter. Voorafgaand daaraan worden de betrokken aannemers schriftelijk aansprakelijk gesteld en gesommeerd de geleden schade te vergoeden. Deze zaken dienen als basis voor nog meer rechtszaken en zijn ook afgestemd met de 85 gemeenten die onlangs 175 claims indienden.

Dat blijkt uit de brief van minister Dekker van VROM aan de Tweede Kamer die optreedt als coördinerend bewindspersoon bouw. Het Rijk wil geld terugzien van de bouwers en is niet van plan te schikken ten aanzien van de bouwfraude. Wat het kabinet betreft gaat het om een “eerste tranche van processen”. Aan de hand van de bevindingen zal een ‘vervolglijn’ worden afgesproken. Bovendien worden de processen afgestemd met de stichting Regres, die voor 85 gemeenten de schade op bouwers wil verhalen. De landsadvocaat heeft een strategie uitgewerkt waarvan deze proefprocessen een eerste stap vormen. Hij selecteerde kansrijke zaken en putte die uit de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem. Uiteindelijk worden de zaken namens opdrachtgevers Verkeer en waterstaat, Defensie en Landbouw aangespannen. Er is nog geen definitieve keus gemaakt om welke bouwprojecten en aannemers het gaat. De ‘bouwministeries’ hakken daar komende zomer knopen over door. Ook is nog onduidelijk hoeveel het Rijk denkt te gaan claimen en in welke percentages zij denken bij “geleden schade”. Wel blijkt uit de brief dat de betrokken aannemers voorafgaand aan de processen schriftelijk aansprakelijk zullen worden gesteld. Daarbij worden zij “gesommeerd binnen een redelijke termijn tot vergoeding van de schade over te gaan.”

NMa

De Nederlandse Mededingsautoriteit komt via twee rekenmethoden op een percentage van 10 procent van de omzet als het gaat om de geleden schade. De 85 gemeenten beperken zich voor hun 175 zaken tot een schadebedrag van 5 miljoen euro. Daarbij zijn alle gevallen van ‘werk­voor­werk’ en betaling in natura buiten beschouwing gelaten. De stap naar de civiele rechter moet binnen enkele maanden duidelijk maken wat de kans van slagen is om geld terug te vorderen. Zowel Rijk als gemeenten heeft de zaken pro forma ook al neergelegd bij de Raad van Arbitrage, maar hopen op sneller resultaat via de civiele rechter.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels