nieuws

NVB bepleit noodwet planschadeclaims

bouwbreed Premium

voorburg ­ NVB, de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Neprom er bij minister Dekker (VROM) op aangedrongen een noodwet te maken over planschade. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in mei dit jaar dat gemeenten planschadeclaims niet mogen doorschuiven naar projectontwikkelaars, stagneert de woningbouw nog meer.

In de noodwet moet komen te staan dat partijen zelf mogen weten of ze eventuele claims willen doorschuiven. Daarnaast moeten er met spoed maatregelen worden genomen om planschadeclaims te beperken. Dit kan via een eigen risico en een vervaltermijn, elementen die in de fundamentele herziening van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) zitten.

Gezien de snelheid van de wetgeving in Nederland vinden de ontwikkelaars en de gemeenten dat het te lang gaat duren. Daarom het pleidooi voor een noodwet. Daardoor is die belemmering voor de woningbouw in ieder geval uit de weg geruimd.

Reageer op dit artikel