nieuws

Meer ongevallen door slechte informatie

bouwbreed

amsterdam ­ Bij eenderde van het aantal ongevallen in de bouw is er geen voorlichting over veilig werken gegeven. Ook heeft het aan instructie ontbroken voor het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (pmb). Dit blijkt uit het jaarverslag van Arbouw.

Gebrek aan voorlichting en instructie en zelfs het niet treffen van technische en organisatorische voorzieningen blijkt heel vaak voor te komen bij ongevallen. Vooral in het kleinbedrijf en voor de afbouw in de bouwsector is de situatie bedroevend, blijkt uit de Arbouw­cijfers.

Bij bedrijven met minder dan twintig werknemers bleek in 37,2 procent van de ongevallen geen voorlichting te zijn gegeven, tegen 19,5 procent bij de bedrijven met meer dan honderd werknemers. Geen pbm­instructie kreeg bij kleine bedrijven 44,1 procent van de werknemers, die betrokken waren bij een arbeidsongeval. De afbouwsector spant hier duidelijk de kroon met percentages van boven de 40 procent. Volgens Arbouw is de situatie iets verslechterd in vergelijking met 2001.

Technische

Reageer op dit artikel