nieuws

Zweedse bouwwerkgevers breken lans voor euro

bouwbreed Premium

Van onze correspondent

stockholm ­ De Zweedse bouw pleit voor te stemmen bij de volksstemming over de aansluiting bij de eurolanden in september. “De voordelen overheersen,” meent chef­econoom Lars Jagrén van brancheorganisatie Sveriges Byggindustrier (BI). “We gaan ervan uit dat een EMU­lidmaatschap op langere termijn leidt tot een hogere economische groei. Dat is van groot belang, want de bouwsector is nu eenmaal afhankelijk van een goede ontwikkeling van de vraag.” De brancheorganisatie gaf deze visie bij gelegenheid van de presentatie van haar nieuwe conjunctuuranalyse. Volgens die analyse blijft de Zweedse bouwmarkt voorlopig nog aan het kwakkelen. Zowel dit jaar als in 2004 vertoont het investeringsniveau een fors dalende trend, namelijk met resp. 4 en 3 procent. Met name ook overheidsbezuinigingen spelen bij tegenvallende gang van zaken een kwalijke rol. Volgens Sveriges Byggindustrier worden de bouwinvesteringen voor 60 procent gestuurd door politieke besluitvorming. Vorig jaar werd in Zweden 155 miljard kroon aan bouw en gww besteed. Dat is volgens de koers van dit moment ruim 17 miljard euro. BI acht echter de kans reëel dat de convergentiekoers van de kroon bij een positieve uitslag van het referendum enigszins hoger zal worden. De volksstemming vindt plaats op 14 september. De peilingen laten de afgelopen maanden een groeiende tegenstand zien.

Reageer op dit artikel