nieuws

Zuiderzeelijn gehandhaafd op projectenlijst minister

bouwbreed Premium

den haag – De snelle variant voor de Zuiderzeelijn staat nog steeds op de projectenlijst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het nieuwe kabinet moet alleen nog besluiten over de samenwerkingsovereenkomst tussen Rijk en regio, waarvan het concept klaar ligt.

Dat blijkt uit het overdrachtsdossier voor de nieuwe minister Peijs. ‘Zolang de Zuiderzeelijn politiek niet is afgeschoten, blijft het project staan’, aldus een woordvoerder. Oud-minister De Boer pleitte in januari in een interview met deze krant nog voor het schrappen van het de snelle verbinding van Schiphol naar Groningen. Daarmee kan de 2,7 miljard euro, die nu in het meerjarenprogramma infrastructuur en transport (MIT)Êis gereserveerd voor de opwaardering van het spoor, voor andere dingen worden gebruikt. De snellere varianten vergen overigens nog miljarden extra. Een hogesnelheidslijn is geraamd op ruim 4 miljard en een magneetlijn kost bijna 7 miljard euro. De regionale overheden hebben echter al laten weten dat zij 1,02 miljard willen bijdragen aan de magneetzweefbaan. De bedoeling is dat het project verder wordt aangelegd met marktpartijen in de vorm van publiek-private samenwerking. Als de samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend, kan de in elkaar geschoven tracé-, milieueffectrapportage- en aanbestedingsprocedure van start gaan. Het ministerie heeft daarvoor vijf jaar uitgetrokken. Op basis van het winnende private plan, met de beste prijs-kwaliteitverhouding, wordt een tracébesluit genomen. Eind dit jaar verwacht het ministerie benodigde criteria aan de Tweede Kamer te sturen. Voor de procedure zijn randvoorwaarden gesteld, zoals een maximale rijksbijdrage, inpassing, ontwerpkwaliteit en eisen aan het vervoersconcept. Als blijkt dat binnen de voorwaarden een snelle variant niet mogelijk is, komen andere verbindingen in beeld.

Reageer op dit artikel