nieuws

Wat heet schade?

bouwbreed

Wat heet schade?

Hebben de opdrachtgevers die vermeld staan in de aanbestedingsoverzichten overzichten van Bos schade geleden? Met deze vraag worstelen verschillende overheden nog steeds. Om eventuele rechten veilig te stellen zijn door de rijksoverheid en de Stichting Regres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten een aantal zaken pro forma aanhangig gemaakt. Van een sterke overtuiging dat men een zaak heeft, getuigt dit niet. De mededeling over het aanhangig maken van een honderdtal zaken door de rijksoverheid, werd gedaan door de pas aangetreden minister van VROM Sybilla Dekker. Dit is een beetje pikant, omdat de boodschap voor een deel gericht was op bedrijven die zij kent uit haar tijd bij het NVOB. Dit is voor de bouw een voor­ nog nadeel, aangezien voor deze minister volstrekte objectiviteit zal gelden.

Toch kan het geen kwaad te maken te hebben met iemand die de bouwnijverheid van nabij heeft meegemaakt. De nuance die bij haar voorganger ver te zoeken was, kan weer terugkeren. En daarmee ook de vraag of er echt sprake is geweest van schade. Daarbij doel ik natuurlijk niet op corruptie en aanverwante zaken. Aan de orde is de werkverdeling die het resultaat was van het vooroverleg. Of anders geformuleerd, werden de fiches die werden ingezet bij het onderling loven en bieden door de opdrachtgever betaald?

Naar mijn mening zijn de opdrachtgevers in dit spel niets tekort gekomen. Voor een aanvaardbare prijs en voor een billijk resultaat voor het bouwbedrijf kwamen de werken tot stand. Afspraken die leiden tot een verdeling van het werk op de bouwmarkt zijn verboden. Daar kunnen we kort over zijn. Dat wisten opdrachtgevers en bedrijven. De relaties tussen opdrachtgevers en bedrijven waren meestal frequent en strekten zich uit over een reeks van jaren.

Reageer op dit artikel