nieuws

Versnelde oplevering onderbouw HSL

bouwbreed Premium

den haag ­ Infraspeed claimt bij het Rijk tientallen miljoenen per maand als de onderbouw van de HSL niet klaar is tussen zomer 2004 en voorjaar 2005. Om tijdige oplevering van de vijf deelcontracten te realiseren, krijgen de aannemers 170 miljoen extra uit de risicoreservering van bijna 1 miljard euro.

Dat blijkt uit een brief van minister Peijs (verkeer) aan de Tweede Kamer. Infraspeed (Fluor Daniël BAM NBM, Siemens, verantwoordelijk voor de bovenbouw en het beheer) krijgt nog dit jaar 93 miljoen van de 170 miljoen uitbetaald. Dat geld is er niet, maar moet uit de risicoreservering van 985 miljoen euro komen. Daarvoor staat dit jaar slechts 43 miljoen apart op de begroting. Rijkswaterstaat maakt de resterende 50 miljoen vrij door acuut te snijden in andere verkeersprojecten. De minister maakt zo’n haast omdat de claim van Infraspeed boven haar hoofd hangt, waardoor de kosten nog veel hoger kunnen uitvallen.

Op Prinsjesdag komen de voorstellen om in het hele MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur ne Transport) nieuwe prioriteiten te stellen, omdat tot 2010 nog eens 600 miljoen nodig is voor de risico’s bij de HSL en de Betuwelijn. De verwachting is dat van de 985 miljoen eenderde nodig is voor de Betuwelijn en tweederde voor de HSL.

De Algemene Rekenkamer heeft vorige week in haar zeer kritische rapport aangegeven dat de extra kosten voor de risico’s mogelijk oplopen tot 1,4 miljard. Want bij de HSL zijn weliswaar 550 risico’s beprijsd, maar is bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met onverwachte ongelukken zoals het scheefzakken van een hamerstuk bij de brug over het Hollands Diep.

Voetangels

De contracten tussen aannemers en het Rijk blijken allerlei voetangels te bevatten die vooralsnog ongunstig uitpakken voor de overheid. De minister zwijgt over de precieze invulling van de reservering. De diverse contracten met boeteclausules zijn evenmin openbaar.

Naar nu blijkt kan Infraspeed tientallen miljoenen per maand claimen als de onderbouw niet op tijd wordt opgeleverd. De combinatie denkt ruim een jaar nodig te hebben voor de aanleg van rails en bovenleidingen. De eerste supersnelle treinen zullen in april 2007 voorbijrazen.

De verschillende bouwcombinaties van de onderbouw hebben in hun contracten laten vastleggen dat ze ontwerpvrijheid hebben. Dat leidt tot de zogenoemde raakvlakproblematiek waarbij het Rijk opdraait voor de extra kosten van 230 miljoen omdat de verschillende trajecten niet op elkaar aansluiten.

Reageer op dit artikel