nieuws

Te veel betaald aan cao­fondsen

bouwbreed

den haag ­ Bedrijven in de bouw­ en schildersbranche betalen ten onrechte 15,8 miljoen euro aan cao­fondsen. Tot die conclusie komt cao­specialist H. Vogels in een vrijdag verschenen rapport.

Veel bedrijven betalen volgens de sociaal­econoom ten onrechte premies aan cao­fondsen in tijden dat de collectieve arbeidsvoorwaarden voor hen nog niet gelden. Uit een onderzoek naar twintig van de 169 fondsen in diverse branches blijkt dat het gaat om bijna 30 miljoen euro. Mogelijk gaat het bij vele andere fondsen opgeteld om nog eens tientallen miljoenen euro’s. Werkgevers­ en werknemersorganisaties maken in een cao afspraken over onder meer loon, werktijden en scholing. Die afspraken gelden in eerste instantie alleen voor de aangesloten bedrijven en werknemers. Pas als het ministerie van Sociale Zaken de cao algemeen verbindend verklaart (avv) voor de hele branche, moeten ook niet­aangesloten bedrijven en werknemers premies voor uitkerings­ en sociale fondsen betalen. Tussen het afsluiten van de cao en het verbindend verklaren ervan zit gemiddeld echter een halfjaar, zo becijferde Vogels bij zijn onderzoek naar de periode 1999­2001. De regeling kent geen terugwerkende kracht. In die periode krijgen niet­aangesloten bedrijven wel een rekening van de diverse cao­fondsen.

Gevolgen

In de bouwsector droegen niet­aangesloten bedrijven in de avv­loze periode ruim 13 miljoen euro te veel af, aldus Vogels. Bij de schilders was dat 2,8 miljoen euro en bij de horeca 2,6 miljoen euro. Vogels baseert zijn onderzoek grotendeels op gegevens van het ministerie van Sociale Zaken. Volgens de sociaal­econoom kunnen de uitkomsten grote gevolgen hebben voor de cao­fondsen, stichtingen die door vakbonden en werkgevers zijn ingesteld. Vakbonden halen een deel van hun inkomsten uit die fondsen. De Hoge Raad bepaalde al in 1983 dat ongebonden bedrijven en werknemers de premies over de periode dat de cao nog niet algemeen geldt, kunnen terugeisen. Vogels pleit voor meer onafhankelijk toezicht en een cao­ombudsman. Volgens het ministerie van Sociale Zaken staat nog niet vast of Vogels het gelijk aan zijn zijde heeft. Het departement gaat nog eens goed kijken of de argumenten juist onderbouwd zijn. Volgens hem betreft het privaatrechtelijke zaken. Het waarschuwen van bedrijven is niet de rol van het ministerie, aldus de woordvoerder. De FNV noemt het een flinterdun verhaal. Een woordvoerster: “Bedrijven betalen aan de fondsen omdat ze er gebruik van maken. Bedenk eens wat er gebeurt als je tijdelijk niet aan een fonds voor de kinderopvang meedoet. Moeten je werknemers dan massaal vakantie opnemen?”

Reageer op dit artikel