nieuws

Nog nauwelijks normalisatie bij onderhoud

bouwbreed

delft ­ In bijna alle aspecten van ontwerpen en bouwen worden NEN­normen gebruikt voor meer efficiency, betere communicatie en heldere afspraken. Kijken we echter naar de gebruiksfase van gebouwen, dan spelen normen nog nauwelijks een rol.

Toch liggen er mogelijkheden om bij het onderhoud van gebouwen afspraken in normen vast te leggen en zo instrumenten te bieden die kunnen leiden tot kostenbesparing, inzicht en beheersbaarheid. Als eerste stap in deze richting heeft NEN de ontwikkeling ter hand genomen van een norm voor het eenduidig vaststellen van de conditie van bouw­ en installatiedelen. De volgende stap: een genormaliseerd onderhoudscontract wordt nu onderzocht op mogelijkheden en wensen vanuit de praktijk van het gebouwonderhoud.

Onderhoud is een belangrijke factor voor het bedrijfsproces: zonder onderhoud geen zekerheid van het optimaal functioneren van het primaire proces van een organisatie.

Planmatig onderhoud wordt over het algemeen gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van onderhoudskosten van roerende en onroerend goederen. Onderhoudsplanningen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden.

Het opstellen van een traditionele onderhoudsplanning verloopt vaak als volgt. Eerst wordt een inventarisatie gemaakt van gebouwonderdelen. Dit is een specificatie van het object in bouwdelen, installatiecomponenten materialen en hoeveelheden. Vervolgens worden aan de hand van een inspectie van het object de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden in de tijd gepland. Door deze activiteiten te begroten, ontstaat daarna de meerjaren onderhoudsplanning.

Middelen voor onderhoud en verbetering worden doelmatiger besteed in het geval een meerjarenplanning is opgesteld. Gebouwonderhoud wordt over het algemeen uitbesteed. Als er standaardonderhoudscontracten voorhanden zouden zijn, scheelt dit met name in de onderhandeling en vergelijking van offertes veel tijd. Er ontstaat duidelijkheid over de geleverde prijs en kwaliteit.

Conditiemeting

Reageer op dit artikel