nieuws

Loket laat nog op zich wachten

bouwbreed

hilversum ­ Onverwacht ingewikkelde juridische procedures vertragen de vestiging van het arbitrageloket voor consumenten. Dat zegt scheidend voorzitter C. de Reus van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Eind vorig jaar bereikten bouwers, ontwikkelaars en Vereniging Eigen Huis na lang getouwtrek een akkoord over de vestiging van het geschilleninstituut.

“Het zit dichtbij verbijstering wat we hier voelen”, vertelt de bestuurder, die na ruim elf jaar afscheid neemt van het waarborgfonds voor projectontwikkelaars en enkele grote bouwers. Volgens De Reus zitten aan de standaardregeling die aan het loket is gekoppeld zoveel haken en ogen, dat aan de haalbaarheid wordt getwijfeld. De nog te vestigen instelling gaat de standaardregeling hanteren die voor alle kopers van nieuwe woningen zou moeten gaan gelden. Op die manier heeft iedereen dezelfde rechtszekerheid. Hierdoor krijgt de instelling juridisch gezien dezelfde status als een rechtbank. Het door particuliere organisaties opgezette arbitrageloket trekt daarmee verantwoordelijkheden naar zich toe die eigenlijk bij de overheid thuis horen. Zoiets is erg moeilijk in het juridische stelsel van Nederland in te passen. De juridische knoop lijkt moeilijk te ontwarren en daarom studeren de betrokken partijen ­ het Garantie Instituut Woningbouw (GIW), de Raad van Arbitrage voor de bouw, Woningborg, SWK en VEH ­ op een andere aanpak. Directeur F. Horvers van de SWK denkt aan bijvoorbeeld een juridische overbruggingsregeling, die de realisatie van het loket kan bespoedigen. “Als we alle zeilen bijzetten, zou het loket er dan begin volgend jaar kunnen zijn.” De bestuurder wil over enkele maanden, als de gezamenlijke commissie haar studies heeft afgerond, met concrete voorstellen komen.

Druk

Aantredend SWK­voorzitter P. Ruigrok roept de nieuwe minister van VROM, Dekker, op vaart te zetten achter een snelle oplossing. Uitleg is, meent hij, niet nodig. “Ze komt uit de bouw, dus ze weet waar het over gaat.” De bewindsvrouw is voorzitter van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) geweest. Volgens De Reus heeft niemand de juridische problemen aan zien komen. Ook de andere organisaties niet die eind vorig jaar hun handtekening zetten onder het moeizaam bereikte akkoord. Consumentenorganisaties en woningproducenten hebben zes jaar gepraat over de manier waarop het instituut georganiseerd zou worden. Uiteindelijk werd voor een onafhankelijke stichting gekozen, los van de twee belangrijkste geschillenbeslechters, het GIW en de Raad van Arbitrage.

Reageer op dit artikel