nieuws

Innovatief procesmodel helpt bij herstructurering

bouwbreed Premium

leimuiden ­ Herstructurering van de centra bij kleinere steden en gemeenten blijft vaak steken bij plannenmakerij. Het blijkt moeilijk de betrokkenen op één lijn te krijgen. Een nieuwe aanpak met stemronden over varianten heeft in Leimuiden oplossingsrichtingen opgeleverd die wel op draagvlak kunnen rekenen.

Een beter inzicht in de richting die gemeenten moeten inslaan, wordt verkregen met een innovatief procesmodel dat is ontwikkeld door de Delftse hoogleraar prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder en ir.R. Voskamp, beiden werkzaam bij Partnering Team in Woerden. Het zogenoemde Partnering Model is eerder toegepast om voor de Zuidas in Amsterdam een eerste aanzet te geven voor een ruimtelijke inrichting van voorzieningen. Het lineaire model dat daar als meest kansrijke oplossingsrichting naar voren kwam, is momenteel de basis voor de verdere ontwikkeling.

Het Partnering Model is vooral effectief in vroege fasen van projecten, wanneer er nog verschillende oplossingen mogelijk zijn. Belanghebbenden in een project worden op basis van gelijkheid bij elkaar gebracht. Ze worden ondergebracht in drie partijen: ‘regievoerders’ die bepalen wat moet en mag (overheden), ‘waardevragers’ die bepaalde dingen willen en eisen (burgers en bedrijven) en ‘waardegevers’ die wat kunnen en durven (projectontwikkelaars, bouwbedrijven). Via een elektronisch stemsysteem spreken belanghebbenden zich uit over de oplossingen die hen worden voorgeschoteld.

Keuze

Op een Partnering Conferentie vorige week in Leimuiden is het model toegepast voor de herontwikkeling van het centrum van dat stadje in de gemeente Jacobswoude. Het model bood keuze uit vier varianten waarbij twee er als kansrijk tevoorschijn kwamen om nader te onderzoeken. Wethouder D.H. Verhagen van ruimtelijke ordening, burgercontacten en welzijn toonde zich enthousiast over de resultaten. Ze zei daarmee goed aan de slag te kunnen bij de verdere uitwerking van de plannen. Een eerder opgesteld rapport ‘Toekomstvisie centrum Leimuiden’, dat overigens zeer waardevolle informatie bevatte, bood die aanknopingspunten in onvoldoende mate.

Reageer op dit artikel