nieuws

‘HSL­A16 te haastig met thermisch zand’

bouwbreed

breda ­ Het projectbureau HSL­A16 wil op korte termijn 2.500 kubieke meter thermisch gereinigd zand gebruiken bij de op­ en afritten van de spoorbrug over de Mark in Breda. De gemeente Breda vindt echter dat het bureau nog even moet wachten.

Het zand voldoet weliswaar niet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit, maar waarschijnlijk wel aan de versoepelde regels waaraan VROM nog werkt. Breda voorziet niet echt problemen, maar vindt dat het projectbureau moet wachten tot die regels ook er echt zijn. En als het niet kan wachten, dan zou het zand afgedekt moeten worden, zodat voldaan wordt aan de nu geldende isolatie­eisen. Vorig jaar zorgden grote partijen thermisch gereinigd zand bij Breda al twee keer voor problemen bij de aanleg van de HSL en de verbreding van de A16, eveneens bij de spoorbrug over de Markt en bij knooppunt Princeville. De problemen hadden te maken met mogelijke verontreiniging door uitloging van stoffen als antimoon en sulfaat vanuit het zand. Mede naar aanleiding daarvan besloot staatssecretaris Van Geel van Milieu de regels voor thermisch gereinigd zand te versoepelen. De milieuschade in Breda zou maar beperkt zijn. De vrijstellingsregeling wordt niet eerder dan 1 januari 2004 van kracht, maar tot die tijd geldt een gedoogbeleid voor licht verontreinigde grond. De partij thermisch gereinigd zand komt te liggen op een van de twee plekken waar vorig jaar problemen ontstonden. HSL­A16 wil niet wachten op de nieuwe regels, maar zo spoedig mogelijk beginnen omdat het depot waar het zand nu ligt, verwijderd moet worden. Ook is er een tekort aan aan vulzand.

Reageer op dit artikel