nieuws

Houthandel wil lichter werk voor personeel

bouwbreed

den haag – Houthandelbedrijven gaan het werk van hun medewerkers tenminste met eenderde verlichten. Op die manier wil de branche het ziekteverzuim met 10 procent terugbrengen.

De Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) heeft hierover een convenant getekend met FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken. De sociale partners en het ministerie hebben ook afspraken gemaakt over de vermindering van schadelijke stof en geluid op de werkplek. Daarnaast worden bedrijven ondersteund bij het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie. In het hele project wordt 1,5 miljoen euro geïnvesteerd. De kosten worden gelijk verdeeld tussen het Rijk en de werkgevers en werknemers. Het contract heeft een looptijd van vier jaar. De werkomstandigheden van de mensen wordt verder verbeterd door vijf type machines onder de loep te nemen en te kijken of de stof- en geluidsoverlast verminderd kan worden. Ook wordt het gebruik van perslucht voor het schoonmaken van kleding en machines teruggedrongen. Het zuigpistool, dat stof wegzuigt in plaats van blaast, geniet in het vervolg de voorkeur. Daarnaast wordt in verschillende proefprojecten gekeken hoe de werkdruk kan worden verminderd door de organisatie aan te passen.

Reageer op dit artikel