nieuws

Duurzaam alternatief aan Amsterdamse Zuidas

bouwbreed

amsterdam ­ Energie­ en waterbedrijf Nuon introduceert een duurzaam alternatief voor conventionele elektrische koeling. Woningen en bedrijven aan de Amsterdamse Zuidas kunnen in de toekomst gekoeld worden door een systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van vrije koeling uit de natuur, zoals een meer. Voordelen volgens Nuon? Het energieverbruik is 20 tot 30 procent minder in vergelijking met conventionele elektrische koelinstallaties.

Er worden geen schadelijke koelmiddelen (CFK’s) toegepast en de uitstoot van CO2 wordt met tenminste 50 procent verminderd. Bovendien bespaart het systeem ruimte. Bij een complex van bijvoorbeeld 200.000 vierkante meter neemt een conventioneel systeem zo’n 1.000 vierkante meter in beslag, terwijl de koudelevering van Nuon 120 vierkante meter nodig heeft.   Bij deze vorm van koudelevering wordt gebruikgemaakt van het ‘Nieuwe Meer’ in Amsterdam. Via pijpen wordt op een diepte van dertig meter water uit de grond gepompt. Twee kubieke meter water gaat er per seconde door de pijpen. Dit water heeft op een diepte van dertig meter een constante temperatuur van 6 tot 8 graden Celsius. Via een koudedistributienetwerk wordt het water gedistribueerd naar een overdrachtsstation. Daar wordt de koude overgedragen aan het koudeleidingnet, een gesloten circuit met leidingwater dat de koude naar het gebouw transporteert. In het gebouw zelf zorgt een afleverset voor de overdracht van koude aan de binneninstallantie van de klant.

Bovenste laag

Na koeling van het gebouw wordt het opgewarmde water teruggebracht in de bovenste laag van het meer. In de zomer kan de temperatuur van het opgewarmde water circa 25 graden Celsius zijn. Alleen rond de pijp is de tempertuur hoger dan de temperatuur van het water. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het water en naar de mogelijke veranderingen in de plas Nieuwe Meer. Vooralsnog voorziet Nuon geen problemen. Het energiebedrijf verwacht zelfs dat het water gezonder wordt omdat door bijvoorbeeld de toevoeging van zuurstof de algenvorming afneemt. Nuon werkt samen met het Zweedse bedrijf Capital Cooling Europe. Dit bedrijf is leverancier van de techniek van de duurzame gebouwkoeling. In Stockholm wordt dit koelingssysteem al sinds 1995 geleverd aan bedrijven. Het koelvermogen in Stockholm is 155 megawatt. In 2010 verwacht Capital Cooling Europe in Stockholm een koelvermogen te kunnen realiseren van 250 megawatt. Als alles volgens plan verloopt dan wordt in de lente van 2005 het koelingssyteem aan de Amsterdamse Zuidas in gebruik genomen. Het systeem heeft een koelvermogen van 150 megawatt. De verwachting is dat het distributienetwerk 3500 meter lang wordt. Voor de hele Amsterdamse Zuidas is de investering voor het nieuwe systeem 20 tot 25 miljoen euro. Nuon is erg optimistisch omdat veel bedrijven inmiddels interesse hebben getoond.

Reageer op dit artikel