nieuws

Verkeer en Waterstaat bezuinigt 350 miljoen

bouwbreed

den haag ­ Het ministerie van Verkeer en Waterstaat moet de komende vier jaar 350 miljoen euro bezuinigen op de departementale uitgaven.

Dat blijkt uit het akkoord op hoofdlijnen van het komend kabinet van CDA, VVD en D66. Ook in subsidies wordt geschrapt. De komende vier jaar moet het ministerie van VROM daar 530 miljoen euro minder aan uitgeven.

Onder het motto ‘meedoen, meer werk, minder regels’ gaat het nieuwe kabinet naar verwachting nog deze maand aan de slag. De forse kostenbeperking bij Verkeer en Waterstaat gaat niet ten koste van investeringen in het openbaar vervoer en in de infrastructuur. De miljoenen worden direct gehaald bij het departement. Bovendien volgt een heroverweging van de prioriteiten in het infrastructuurfonds om het achter­ stallig spooronderhoud te financieren. De VROM­subsidies die worden geschrapt kunnen zowel ruimtelijke ordening betreffen, als woningcorporaties en de huursubsidie.

De benzineaccijns, beter bekend als ‘het kwartje van Kok’, gaat niet rechtstreeks naar de automobilisten, maar komt in een fonds voor wegen, onderhoud aan openbaar vervoer en aan de vaarwegen. Over mogelijke besparingen of temporisering van de Betuweroute wordt in het akkoord op hoofdlijnen niet gerept.

Wel over de stedelijke vernieuwing en de woningbouwproductie. Gemeenten en corporaties moeten volgens het akkoord hun verantwoordelijkheid nemen. Verder wordt op het gebied van ruimtelijke ordening de Stellingnamebrief van minister Kamp (VROM) gevolgd. Dat betekent voor plattelandsdorpen het bijbouwen voor de eigen bevolking.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels