nieuws

Verbinding A6­A9 van de baan

bouwbreed

AMSTERDAM ­ De provincie Noord­Holland wil de bereikbaarheid van Amsterdam vanuit Almere en het Gooi verbeteren door opwaardering van de bestaande rijkswegen. Van een nieuwe verbinding tussen de A6 en de A9 kan geen sprake zijn, zo blijkt uit het nieuwe collegeprogramma.

Met het schrappen van het nieuwe tracé komt de provincie tegemoet aan de milieubeweging. Het kwetsbare landschap ten zuiden van Amsterdam verdraagt volgens haar geen nieuwe snelweg, ook al zou die ondergronds worden aangelegd. De aanleg van een kilometerslange tunnel is bovendien erg kostbaar.

De provincie doorkruist met haar afwijzende standpunt onverwacht de eindfase van het studieproject De Uitweg. De gemeenten Amsterdam en Almere, drie provincies waaronder Noord­Holland en een samenwerkingsverband van milieuorganisaties, werken aan een gezamenlijk rapport over de toekomstige ontsluiting van het gebied. De Uitweg gaat ervan uit dat betere benutting van de bestaande infrastructuur en beperking van het autogebruik onvoldoende soelaas biedt. Uitbreiding van de wegcapaciteit is na 2015 onontkoombaar.

Reageer op dit artikel