nieuws

Ontwerp woning met lage energieprestatiecoëfficiënt

bouwbreed

sittard ­ Novem organiseert in opdracht van het Ministerie van VROM DGW een prijsvraag voor een woning met een EPC van 0,7 of lager. De prijsvraag is gericht op het stimuleren van energiezuinige cataloguswoningen. Aanleiding is het overheidsbeleid dat gericht is op het bevorderen van particulier opdrachtgeverschap.

Aanscherping van de energieprestatienorm (EPN) voor woningen tot 0,8 maakt deel uit van het huidige Strategisch Akkoord. Door het integreren van alle mogelijkheden voor energiebesparing in het ontwerp is volgens Novem de beoogde besparing haalbaar. Een energieprestatie van 0,7 of lager gaat nog een stapje verder.

Er zijn twee categorieën. Voor de eerste categorie komen ontwerpen in aanmerking van cataloguswoningen met een energieconcept van 0,7 of lager. In categorie 2 gaat het erom dat de bouw van het energiezuinige ontwerp voor 1 mei 2004 is begonnen en voor 31 december dat jaar is gebouwd en opgeleverd. De winnaars in beide categorieën ontvangen een tegemoetkoming in de ontwerpkosten van 5000 euro inclusief btw.

De prijsvraag is gericht op cataloguswoningen en staat open voor catalogusbouwers systeembouwers, aannemers met vaste ladeplannen en architecten die vaste ontwerpen aanbieden. Geïnteresseerden dienen voor 16 juni bij Novem kenbaar te maken te willen deelnemen. De inschrijving sluit 15 oktober.

Reageer op dit artikel