nieuws

Nieuwe gasmotor helpt wijk met 1000 woningen aan energie

bouwbreed

den haag ­ Efficiënt en milieusparend zet de motor van de Britse ingenieur Laurie Archer aardgas om in elektriciteit en warmte. Een werkend prototype met een vermogen van 400 kilowatt moet in de loop van dit jaar een wijk van zo’n 1000 woningen van energie voorzien. Een consortium uit onder meer het Nederlandse ICCU Holdings financiert de bouw ervan. Volgend jaar wordt de motor op de markt verwacht.

Het kostte Archer tien jaar om een werkend proefmodel van zijn motor te maken. Hij noemt het resultaat een combinatie van een turbine en een zuigermotor, maar met minder (bewegende) onderdelen dan een viertaktmotor. De zogeheten Archer­Trice motor trekt aardgas in een ringvormige cilinder en drukt het samen. Een bougie ontsteekt het gas waardoor de cilinder gaat draaien. Die beweging komt alleen tot stand doordat een microprocessor inlaat, compressie, verbranding en uitlaat op elkaar afstemt. Een wisselaar draagt het overgrote deel van de warmte uit het verbrandingsgas over op een watercircuit.

Archer kreeg steun van het East of England Innovation Relay Centre (IRC). Deze instelling meent dat een verder ontwikkelde motor zelfs efficiënter en schoner is dan de zogeheten microturbine. Die verstookt ook aardgas of biogas en kan daarmee 30 tot 500 kilowatt opwekken. Onder de juiste omstandigheden loopt het rendement ervan op tot 80 procent. Het IRC ondersteunde de patentaanvragen voor de EU, Japan en de Verenigde Staten en stuurde een financieringsvoorstel naar de verschillende Europese IRC’s. Op die manier kwam het systeem onder de aandacht van het Nederlandse IRC, een samenwerkingsverband tussen Senter en Syntens, en van CryCle Cryogenic Development (CCCD) uit Haarlem, een onderdeel van ICCU Holdings.

Generatorset

Reageer op dit artikel