nieuws

‘Meer aandacht van politiek voor vmbo’

bouwbreed

den haag ­ De nieuwe regering trekt te weinig geld uit voor het beroepsonderwijs. Volgens L.C. Brinkman, voorzitter van het AVBB, staat nu al vast dat er de komende jaren niet genoeg financiële middelen zijn om het beroepsonderwijs voldoende kwaliteit te geven.

Dat zei Brinkman vrijdag tijdens een bijeenkomst van Bouwradius Training en Advies ter gelegenheid van de miljoenste cursusdag die onlangs werd gegeven.

“Nederland als kenniseconomie kan niet zonder goed beroepsonderwijs. Ik begrijp dat veel aandacht gaat naar Toptech studies en wetenschappelijk onderwijs. Een Nobelprijs heeft meer prestige dan een gekwalificeerde timmerman. Maar het zou goed zijn als de aandacht van de politiek ook wat meer uitging naar het vmbo”, betoogde de AVBB­voorzitter.

Brinkman verwacht dat als het budget voor beroepsonderwijs niet drastisch wordt verhoogd, er onvoldoende vakmensen zijn als straks de economie weer gezond is.

Samenwerkingsverbanden oftewel leerbedrijven kregen van Brinkman een veeg uit de pan omdat ze vanwege de economische malaise minder leerlingen aannamen. Zo hebben ze een verkeerd signaal gegeven, vond hij. “Het signaal van: ‘als het even tegenzit hebben ze me niet meer nodig’. Dat is niet de bouwmentaliteit die ik ken.”

Opgeleid personeel

De voorzitter van FNV Bouw, D. van Haaster, wees erop dat de branche niet alleen behoefte heeft aan goed opgeleid personeel op de werkvloer. “Met betrekking tot de vraag naar midden en hoger kaderpersoneel in de bouwnijverheid bestaat op korte termijn een groot probleem. Er is te weinig instroom en met ook te weinig doorstroom om aan de directe vraag te voldoen.

Ook D. Tommel, voormalig staatssecretaris van VROM, maakte zich namens zijn partij D66 ongerust over de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Hij stelde vast dat Nederland vergeleken met landen als Frankrijk en Engeland sterk achterblijft op het gebied van onderwijs en de kenniseconomie.

Daarbij gaat het in de visie van Tommel niet alleen om het aanleren van vakkennis op de werkvloer. “Succesvolle economieën draaien op innovatie, maar juist hier mist ons land de boot. Ons bedrijfsleven investeert een procent van het bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling. Toonaangevende landen het dubbele.”

Hij pleitte voor betere samenwerking tussen politiek en bedrijfsleven zodat nieuwe ontwikkelingen gekanaliseerd kunnen worden. “De verschillende disciplines onderwijs, wetenschap en technologiebeleid moeten veel meer in één hand komen. Het moet afgelopen zijn met niet op elkaar afgestemde subsidiestromen voor onderzoek en ontwikkeling richting kennisinstellingen, bedrijven en univeriteiten.”

Reageer op dit artikel