nieuws

‘Gemeenten moeten over wegen gaan’

bouwbreed Premium

rijswijk ­ Gemeenten kunnen helemaal verantwoordelijk worden voor investeringen in wegen en openbaar vervoer, vindt onderzoeksinstituut Nyfer. Dit scheelt de overheid geld. Gemeenten moeten dan wel meer lokale belastingen kunnen heffen.

Nyfer concludeert dit in een studie in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, die gisteren is gepubliceerd. De studie heet ‘Van CentrAal naar beter’ met een knipoog naar het Nationaal Verkeers­ en Vervoersplan Van A naar Beter. Het ministerie overweegt daarin om niet langer het Rijk te laten beslissen over investeringen in infrastructuur, maar de provincies en stedelijke regio’s.

Nog beter is het volgens Nyfer, als elke gemeente van het Rijk een vast bedrag krijgt, en vervolgens zelf beslist wat zij ermee doet. Zo’n constructie kan de overheid geld schelen, want gemeenten zullen efficiënter met hun geld omgaan. Bovendien voorkomt dit dat de gemeentelijke lobby zich verplaatst van Den Haag naar de provinciekantoren. Ze mogen het immers helemaal zelf uitzoeken.

Wil een gemeente meer uitgeven, dan mag dat. Maar zij moet dan wel zelf dat geld opbrengen, bijvoorbeeld door de lokale lasten te verhogen. Daarbij valt te denken aan verhoging van de onroerendezaakbelasting of inkomsten uit vastgoedontwikkeling.

Vrijwillig

Provincies en stedelijke regio’s zijn een slag te groot voor de meeste lokale projecten, schrijft Nyfer. En als er projecten aan de orde zijn die een gemeentegrens overschrijden, kan de gemeente vrijwillige samenwerkingsverbanden aangaan met andere gemeenten, provincies of het Rijk.

Reageer op dit artikel