nieuws

Drukkleppen voorkomen koude douche

bouwbreed

Wat doe je als je douchewater opeens veel kouder wordt? Verder opendraaien die warmwaterkraan, zodat de warmte weer wat terugkeert. En vervolgens klaar staan om weg te springen, want de ervaring leert dat het water opeens te heet zal worden. octrooi

nummer: 1022451 houder: J. Hofmeyer, Deventer uitvinder: J. Hofmeyer

Het is nauwelijks voor te stellen dat iemand het verschijnsel niet kent, desnoods van vroeger: je staat lekker warm te douchen en opeens wordt het water ijzig koud, doordat ergens in huis iemand warm water tapt. Het komt met name voor bij warmwaterapparatuur met een te geringe capaciteit. Niet alleen bij het overbelaste gasgeisertje dat zowel de gootsteenkraan in de keuken als de douche moet voorzien, maar ook bij zwaardere installaties met in verhouding te veel warmwatertappunten die tegelijk zijn te gebruiken.

J. Hofmeyer heeft het waarschijnlijk zelf net even te vaak meegemaakt en vroeg octrooi aan op ‘een inrichting voor een gecontroleerde warmwaterdistributie’. Kern van zijn idee is het monteren van drukkleppen in de leidingen of tappunten van de warmwaterinstallatie. De kleppen laten alleen (warm) water door als de druk en capaciteit voldoende zijn.

Aan de hand van wat tamelijk slordig getekende installatieschetsjes rekent de uitvinder met een natte vinger voor wat het resultaat is van een of meer goed geplaatste drukkleppen. Neem bijvoorbeeld een installatie met een warmwaterdruk van ongeveer 3 bar en twee tappunten: een douche en een warmwaterkraan. Bij de kraan wordt een drukklep gemonteerd die is ingesteld op 2 bar, en bij het openen van de kraan komt er warm water uit.  “Als de douche aangaat, wordt de warmwaterdruk van 3 bar verdeeld over de twee aftappunten, dit is ongeveer 1,5 bar, en zal de drukklep sluiten”, aldus Hofmeyer in zijn aanvrage. Even los van deze rekenarij zal het iedereen duidelijk zijn dat de drukklep ervoor zal zorgen dat de douche altijd voorrang krijgt op de kraan.

Een ander schetsje toont een situatie met drie kranen en een douche, alle vier voorafgegaan door een drukklep. In dit geval krijgt alleen het eerstgeopende aftappunt warm water, dus het kan gebeuren dat de douche even moet wachten op het vullen van het afwasteiltje.

De technische uitvoering van de drukklep is verder tamelijk vrij en verder niet geoctrooieerd. Hofmeyer: “De drukklep kan zijn ingezet, geperst of gelijmd gemonteerd worden in alle in de handel zijnde waterleiding installatiematerialen, maar ook bestaan als drukklepadapter of overschuifdrukklep en kan in of aan nieuwe of bestaande waterleidingsystemen worden gemonteerd met behulp van knelfittingen.”  

Wel heeft de uitvinder nog wat ideeën over de gebruikte materialen: messing, roestvast staal en schokbestendige, temperatuurongevoelige kunststoffen.  

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels