nieuws

Drechtsteden maken wens groenere randzone kenbaar

bouwbreed Premium

den haag ­ De Drechtsteden willen in de zuidelijke randzone van het Groene Hart (van Gorinchem tot Alblasserdam) een groenere en meer recreatieve invulling, in combinatie met mogelijkheden voor wonen in het groen en sportvoorzieningen.

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik­Ido­Ambacht, ‘s­Gravendeel, Papendrecht en Sliedrecht die de Drechtsteden vormen, hebben deze wens aan Gedeputeerde Staten van Zuid­Holland kenbaar gemaakt in een reactie op het Ontwerpstreekplan Zuid­Holland Oost. Door de Betuweroute in het Zuiden van het plangebied is meer ruimte ontstaan. Daarmee is de overgangszone van het stedelijk Drechtstedengebied naar het landelijk gebied van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden groter geworden. In hun reactie schrijven de Drechtsteden het onjuist te vinden dat in het Ontwerpstreekplan alleen het gebied tussen Betuweroute en de rivier de Merwede als nader uit te werken transformatiegebied wordt beschreven.

Ruimte

Voor een versterking van dit overgangsgebied door toevoeging van functies op het gebied van groen, recreatieve en sportieve voorzieningen, duur wonen en waterberging is volgens de Drechtsteden meer ruimte nodig. In tegenstelling tot de uitgangspunten van Gedeputeerde Staten zijn de Drechtsteden van mening dat in de toekomst een dergelijk samengaan van groen met stedelijke voorzieningen ­ in beperkte mate ­ ook in de strook ten noorden van de Betuweroute moeten kunnen worden gerealiseerd, mits voor een goede landschappelijke inpassing wordt gezorgd.

Reageer op dit artikel