nieuws

Bibob begint met controle aannemers

bouwbreed

den haag ­ Een aannemer controleren op zijn betrouwbaarheid kost tussen de 500 en 5000 euro bij het bureau Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Het bureau begint maandag. Als alle gemeenten meteen op de stoep staan, krijgen ze nul op rekest, vanwege overbelasting.

Het landelijke integriteitsbureau brengt maximaal 5000 euro in rekening voor een advies over de betrouwbaarheid van aannemers. De aanbestedende diensten kunnen aankloppen als ze al enig huiswerk hebben gedaan naar de inschrijvers bij aanbestedingen en redenen hebben de zaak niet te vertrouwen. Het voorwerk kan echter ook al in de papieren lopen. De provincie Gelderland schatte dat bedrag begin dit jaar op 3500 euro. Het bureau begint met vijftien medewerkers, maar krijgt er de komende maanden nog acht bij. Zij hebben het afgelopen halfjaar droog geoefend en conceptadviezen uitgegeven. Bij een eerdere proef eind vorig jaar is besloten de invoering van de wet enkele maanden uit te stellen. Het afgelopen halfjaar zijn verscheidene tests uitgevoerd. De bruikbaarheid van de beschikbare informatie is beoordeeld, evenals de manier waarop gegevens uit verschillende bronnen moeten worden gecombineerd en er zijn conceptadviezen opgesteld. Het oordeel luidt nu dat het bureau functioneert. Minister Donner (justitie) vreest echter voor overbelasting als er een hausse komt van adviesaanvragen. “Het is niet de bedoeling dat alle gemeenten nu aanvragen indienen. Het bureau is berekend op een paar honderd per jaar”, aldus de bewindsman. Het Rijk wil geen zaken meer doen met frauderende bedrijven, kondigde oud­minister Kamp (VROM) aan in het debat over de eindrapportage van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Dat vergt een register met ­ naast gegevens over de technische expertise ­ ook mogelijke uitsluitingsgronden van opdrachtnemers.

Risico

Het kabinet kiest niet voor een zwarte lijst, omdat die moeilijk te handhaven is volgens Europese Richtlijnen. Vandaar dat is gekozen voor registratie via de Wet Bibob. Daarbij hoort het bureau waar aanbestedende diensten informatie kunnen opvragen over de betrouwbaarheid van bouwers. Het antwoord luidt: geen risico, of gevaar, dan wel veel gevaar. De dienst beslist zelf of ze al dan niet in zee gaat met de betreffende aannemer. Het bureau werkt uitsluitend op aanvraag en de gegevens worden twee jaar bewaard. Dat betekent niet dat bedrijven al die tijd uitgesloten blijven. Dat hangt af van de betaalde boete, hoe lang geleden het strafbaar feit is gepleegd en welke maatregelen het bedrijf heeft getroffen om herhaling te voorkomen.

Reageer op dit artikel