nieuws

Verplichte analyse brandveiligheid

bouwbreed

houten ­ Er bestaat geen actiegroep voor veiligheid. Veiligheid kost ok geld, daarom doen gemeenten soms moeilijk over het aanstellen van een (extra) preventieambtenaar bij de brandweer. In gemeenteraadsvergaderingen moet veiligheid daarom wedijveren met de zeventiende wipkip, weet ex­interimburgemeester J. Bulte van Edam­Volendam.

Veiligheid kost de gemeente Edam­Volendam ongeveer 1 miljoen euro per jaar, rekende Bulte in Houten voor op het jaarcongres van het Centrum van Normalisatie NEN; een fractie van de ruim 50 miljoen euro die ‘de cafébrand’ in Volendam tot nog toe vergde.

Die brand was volgens hem niet het gevolg van onvoldoende regelgeving: zo’n 40 normen regelen de brandveiligheid. Maar niet alles ligt vast in een NEN­norm. Wat genormeerd is ligt vast in de modelbouwverordening van de VNG. Gemeenten nemen wijzigingen hierin volgens Bulte soms klakkeloos over zonder zich te verdiepen in de gevolgen ervan.

Vergunning

Zo’n verandering wordt soms op verschillende manieren geïnterpreteerd waardoor problemen rond de verlening van een gebruiksvergunning kunnen ontstaan. Met technische normen alleen is het niet gedaan. Veiligheid vergt consequente naleving en strakke handhaving van regels. Het is vooral de handhaving die soms verslapt. Bulte waarschuwde dat ook strak nageleefde regelgeving geen absolute garantie voor veiligheid biedt.

Gemeenten moeten hun brandveiligheidsniveau vastleggen maar voeren die verplichting wat traag uit: de helft van alle gemeenten gaf tot nog toe gevolg aan die eis. Bulte vindt dat gemeenten verplicht een veiligheidsanalyse moeten uitvoeren. Aan de hand daarvan wordt dan een plan van aanpak opgesteld dat de burgers bewust moet maken van hun eigen verantwoordelijkheden. De burgemeester moet als portefeuillehouder voor openbare orde en veiligheid in zijn jaarverslag de burgers uitleggen hoe de gemeente over hun veiligheid waakt.

Reageer op dit artikel