nieuws

‘Uitstel onderhoud onverantwoord’

bouwbreed

gouda ­ De brancheorganisatie van infrabouwers Vianed maakt zich “ernstige zorgen” over het toenemend uitstel van onderhoudsprojecten aan wegen en bruggen. Dat zal volgens de vereniging alleen maar leiden tot kapitaalvernietiging van de huidige infrastructuur.

Vianed ziet met lede ogen aan dat door geldproblemen bij de overheid de komende jaren op zowel rijks­, provinciaal als gemeentelijk niveau gepland werk aan onder meer wegen niet kan worden uitgevoerd. De toch al zo geplaagde grond­, water­ en wegenbouwers kunnen een verdere inkomstendaling slecht gebruiken, maar de overheid snijdt zichzelf ook in de vingers bij het uitstellen van wegenonderhoud, zegt Vianed. Uit onderzoek is gebleken dat de onderhoudskosten bij drie jaar uitstel met 30 procent toenemen. Bij vijf jaar uitstel is dat zelfs zo’n 60 procent.

“Je hebt kapitaal liggen, dat moet je niet vernietigen maar op een goed niveau houden”, aldus woordvoerder H. Dragt van Vianed. Hij wijst er ook op dat door wegenonderhoud op de lange baan te schuiven de verkeersonveiligheid zal toenemen. Bovendien komt de vernieuwing van bovenlagen met stillere asfaltsoorten en ecologisch bermbeheer stil te liggen. Uit een voorlopige inventarisatie van Vianed is gebleken dat in het hele land projecten worden uitgesteld. In Groningen heeft Rijkswaterstaat groot asfaltonderhoud op de rijkswegen zelfs afgelast. Verder zijn asfaltverhardingen rond Nijmegen, de uitbouw van rijksweg 35 uitgesteld, net als de sanering van de petroleumhaven in Amsterdam, de renovatie van de Stormvloedkering en het onderhoud aan de A10. Ook de A2 in Limburg, de rondweg Den Bosch en de ontsluitingsweg bouwplan Veersepoort zijn slachtoffer van geldgebrek geworden. “En dat is pas het topje van de ijsberg.”

HSL

Rijkswaterstaat heeft minder geld te besteden aan onderhoud doordat de rekeningen van onder meer de HSL­Zuid eerder moest worden betaald dan verwacht. Door de komende miljardenbezuinigingen van het Rijk zullen de budgetten alleen maar verder onder druk komen te staan.

“Wij willen dan ook graag met de politiek en opdrachtgevers om tafel gaan zitten om op een creatieve manier de problemen te tackelen”, zegt Dragt. Publiek­private­ samenwerking zou een van de oplossingen kunnen zijn. “We moeten er samen voor zorgen dat de continuïteit van de sector blijft gewaarborgd en er geen kapitaal wordt vernietigd.”

Reageer op dit artikel